Bernt Michael Holmboes minneprisAbelprisenHolmboeprisen

Holmboeseminaret mandag 19. mai 2014

Norsk matematikkråd har tildelt Holmboeprisen 2014 til Tor Arne Mjølund ved Kristiansand Katedralskole Gimle. Etter prisutdelingen på Oslo katedralskole blir det arrangert et symposium om matematikkundervisning. Prisutdelingen og symposiet (inkludert lunsj) er gratis og åpent for alle interesserte, men lunsjen krever påmelding (se nedenfor).

Selv om prisutdelingen kommer midt i eksamenstiden, håper vi på godt oppmøte fra lærere, studenter, de som utdanner lærere, matematikere og andre matematikkinteresserte!

Program for dagen

I år er både prisutdelingen, lunsjen og Holmboeseminaret i Oslo katedralskoles lokaler.
Lunsjen er gratis så langt plassene rekker, men krever påmelding til Arvid Siqveland (arvid.siqveland@hibu.no) innen 15. mai.
Seminaret er åpent for alle uten påmelding.

10:00 – 11:10 Holmboeprisutdeling i Oslo katedralskoles aula. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen overrekker prisen. Abelprisvinner Yakov G. Sinai vil være til stede. Alle bør være på plass senest kl. 09:45.
11:30 – 12:15 Lunsj.
12:15 – 12:25 Åpning av Holmboeseminaret ved Arvid Siqveland, leder av Norsk matematikkråd
12:30 – 13:15 Kristina Juter, Gymnasielärarstudenters läring
Kaffe
13:45 – 14:30 Tor Arne Mjølund: John Donne, fotball og matematikklaering
14:45 – 15:30 Frode Rønning. Matematikkfaget i overgangen mellom videregående skole og høyere utdanning

Nærmere omtale av foredragsholderne

Kristina Juter er Biträdande professor i matematikkdidaktik ved Kristianstad Universitet. Hennes forskning belyser studenters begrepsutvikling innenfor analysen. Hennes doktorgrad omhandlet studenters håndtering og oppfatninger av grenseverdibegrepet. Det viste seg blant annet at mange studenter savnet relevante koblinger mellom allmenne teoretiske framstillinger og de metodene de anvendte innenfor området. I sin videre forskning har Juter tatt utgangspunkt i grenseverdiproblematikken og overført til andre problemområder i analysen. Hvilke koblinger finnes mellom studentenes læreridentiteter og studentenes begrepsbilder?

Tor Arne Mjølund er årets Holmboeprisvinner, en erfaren, dyktig og innflytelsesrik matematikklærer. En grundigere beskrivelse av Mjølund blir gitt under prisutdelingen.

Frode Rønning er professor i matematikk og matematikkdidaktikk ved NTNU, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet. Han han har sin utdanning i ren matematikk, og etter å ha drevet forskning i matematikk i flere år har han byttet til matematikkdidaktikk som forskningsområde. Universitetet i Agder, med NTNU og NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) som samarbeidspartnere, er tildelt status som Senter for fremragende utdanning – MatRIC, Centre for Research, Innovation and Coordination of Mathematics Teaching. Professor Rønning sitter i styret for MatRIC, og er samtidig med i en arbeidsgruppe innenfor UHR som har utarbeidet og gjennomført en student- og underviserundersøkelse om matematikkundervisning innenfor MNT-fagene. Han har også vært med å gjennomføre en undersøkelse blant begynnerstudenter på sivilingeniørstudiet ved NTNU. Det skjer noe i overgangen mellom videregående skole og universitet, men hva? Hva kan de nevnte undersøkelsene fortelle om denne overgangen, og hvilken rolle kan MatRIC spille for å gjøre overgangen lettere?

Hjertelig velkommen!

Arvid Siqveland
Leder i Norsk matematikkråd

Oslo katedralskole
Påmelding til lunsj sendes til arvid.siqveland@hibu.no senest 15. mai