Bernt Michael Holmboes minneprisAbelprisenHolmboeprisen

Hedersomtale 2014

I tillegg til årets prisvinner gir Holmboekomitéen fem kandidater hedersomtale:

Renate Jensen, Nattland skole, Bergen

Renate Jensen mestrer å kombinere praktisk og teoretisk matematikk, og har ved sitt brennende engasjement og bevisste arbeid med matematikkfaget vært med å skape forståelse for helhetlig kompetanse i matematikk hos elevene gjennom hele grunnskoleløpet. Hun har deltatt i utviklingsprosjektet «Bedre vurderingspraksis», og har siden fått oppdrag av Utdanningsdirektoratet i utarbeidelse av planer for vurdering i matematikkfaget. Samarbeid med foresatte har ført til at de spiller på lag med skolen. Hennes store engasjement skaper ringvirkninger i kollegiet. Hun har fått flere av kollegaene til å satse på utvikling av matematikkundervisningen på skolen. Renate har også engasjert seg gjennom Landslaget for matematikk i skolen, og hun er medforfatter på et læreverk for ungdomstrinnet.

Henrik Kirkegaard, Volsdalen skole, Ålesund

Henrik Kirkegaard får elevene til å undre seg og å bli nysgjerrige på matematikken. Han gir dem praktiske utfordringer som de både forstår og synes er morsomme. Henrik gjør det som ofte oppfattes tørt og kjedelig om til noe interessant som barna kan forstå og se at de har nytte av å lære. Han bruker nærområdet aktivt i matematikkopplæringen. Tilpasset opplæring er en av Henriks sterke sider. Han når alle elevene ved å variere og konkretisere undervisningen. Henrik er en høyt verdsatt kursholder som har bidratt på kurs over hele landet, og han er ressursperson lokalt gjennom et samarbeid med PPT. Henrik er også medforfatter for et læreverk på barnetrinnet.

Matematikkseksjonen ved Flåtestad ungdomsskole, Oppegård

Matematikklærerne ved Flåtestad ungdomsskole utmerker seg ved at de med felles engasjement står samlet om å utvikle matematikkundervisningen ved skolen. Forståelse og utforskning av matematiske utfordringer står sentralt i lærernes tenking. Matematikkseksjonen bruker tid på å utvikle undervisnings- og vurderingsmetodene, vurderer sine egne opplegg fortløpende, og justerer kursen videre i tråd med erfaringene som høstes. Denne utviklingen har ført til bedre elevresultater, og seksjonens utviklingsarbeid har vakt interesse også utenfor egen skole. Kollegiebasert utviklingsarbeid er en forbilledlig måte å forbedre undervisningen på, og bør være til inspirasjon for andre skoler.

Evert Dean, Samfundets skole, Kristiansand

Evert Dean utmerker seg først og fremst gjennom sitt arbeid med elevene i klasserommet. Evert legger vekt på samarbeide, samtale og faglige diskusjoner i matematikkundervisningen. Åpne oppgaver spiller en sentral rolle slik at alle elever får faglige utfordringer. Klassene til Evert har ved flere anledninger utmerket seg gjennom deltakelse i KappAbel- og UngeAbel-konkurransen. Evert har i en årrekke deltatt og bidratt i utviklingsprosjekter i regi av Universitetet i Agder. Gjennomdeltakelse i disse prosjektene har han utviklet mange gode oppgaver som brukes aktivt ved flere skoler. Reflektert bruk av digitale verktøy i læringsarbeidet har stått sentralt i utviklingsarbeidet. Evert Dean er en inspirator og ressursperson for kolleger som underviser i matematikk.

Anne Bjørnestad, Tanks videregående skole, Bergen

Anne Bjørnestad har en svært sentral plass i skolens matematikkmiljø. Hun er faglig meget dyktig, har en egen evne til å få med seg kollegaer på stadig nye utviklingsprosjekt, og er alltid klar for nye oppdrag. Anne er høyt verdsatt av elevene, og evner å presentere fagstoffet med stor entusiasme. Hun er flink til å implementere IKT i vurderingsarbeidet. Anne har, sammen med andre matematikklærere på Tanks, utviklet et system for egenvurdering. Hun har en kritisk men åpen sans for hvordan IKT kan brukes med tanke på elevens læring. Anne har et nært samarbeid med Universitetet i Bergen i diverse realfagsprosjekt, og har undervist i lærerutdanningen ved Høgskolen i Bergen.