Bernt Michael Holmboes minneprisAbelprisenHolmboeprisen

Hedersomtale 2015

I tillegg til årets prisvinner gir Holmboekomitéen to kandidater hedersomtale:

Kjetil Idås, Horten videregående skole

Kjetil Idås er en entusiastisk og overbevisende matematikklærer som er opptatt av å dele av sine erfaringer med kollegaer. Han har en god relasjon til elevene og følger dem svært tett opp. Han er sentral i utviklingen av den virtuelle matematikkskolen, og ivrer for å ta digitale verktøy i bruk i undervisningen. Dette gjør han for å øke matematikkforståelsen blant elever på alle trinn i videregående skole og elever fra grunnskolen som forserer i faget. Idås krever digital deltagelse, noe som gir han en god oversikt over elevenes mestring. Resultatene har ikke uteblitt. Idås diskuterer matematikkfaglige problemstillinger på sosiale medier, og han bidrar således til å spre engasjement og didaktiske ideer til inspirasjon for andre. Idås har lang erfaring og er en attraktiv kurs- og foredragsholder.

Tor Kristiansen, Drammen videregående skole

Tor Kristiansen har vært en faglig autoritet ved skolen i en årrekke. Han har vært en inspirator og drivkraft i skolens arbeid med å implementere nye læreplaner og didaktiske ideer. Han er en drivkraft bak en mentorordning der vg2-elever er mentorer for ungdomsskoleelever med interesse for matematikk. Gjennom arbeid med elever som forserer og som kursholder for lærere på ungdomstrinnet, bidrar han til en bedre overgang mellom grunnskole og videregående skole. Kristiansen engasjerer seg både for elever med gode forutsetninger i faget og for dem som av ulike årsaker strever med matematikk. Han holder seg faglig oppdatert og benytter resultater fra forskning når han gjør didaktiske valg i møte med elevene.