Bernt Michael Holmboes minneprisAbelprisenHolmboeprisen

Hedersomtale 2016

I tillegg til årets prisvinner gir Holmboekomitéen tre kandidater hedersomtale:

Kollegiet v/Roligheden barne- og ungdomsskole

Hele kollegiet på barneskolen og matematikklærerne på ungdomstrinnet har siden 2011 hatt en felles satsning på å utvikle og forbedre egen matematikkundervisning. Skolen har i tett samarbeid med PPT og Statped (tidligere Sørlandet kompetansesenter) ønsket å se den ordinære opplæringen og spesialundervisningen i tettere sammenheng. Det har vært jevnlige samlinger med faglig påfyll og utprøving/hjemmearbeid mellom samlingene.

I starten var Statped en viktig medspiller, men etter hvert ble utviklingsarbeidet mer selvdrevet, blant annet på grunn av rektor som viktig pådriver.

Lærerne har gjennom disse årene blitt utfordret jevnlig på sine faglige og metodiske valg og forankret disse i relevant forskning. Dette har blant annet ført til en økt bevissthet hos lærerne om viktigheten av elevens tenkning.

Skolen har også hatt god dialog med foresatte for å begrunne endringer i matematikkopplæringen.

Roligheden skole

Karen Marie Farestveit

Karen Marie Farestveit har lærerutdanning med vekt på realfag fra Høgskolen i Agder fra 1996. Etter lærerutdanningen tok hun hovedfag i matematikkdidaktikk. Karen Marie har undervist ved Lillesand ungdomsskole siden 2000. Kolleger uttaler at hun har en enorm faglig kompetanse. Hun er trygg, faglig oppdatert og har klare tanker om hva som er god matematikkundervisning, basert på forskning. Som nettverksleder leder hun skolen i riktig retning i matematikkfaget.

Elevene peker på at

  • Karen Marie er utrolig flink til å legge opp variert undervisning. Det er alltid en blanding av praktisk og teoretisk undervisning.
  • Hun bruker ofte konkreter i undervisningen, noe som gjør det lettere å forstå.
  • Hun tar hensyn til absolutt alle elevene, uansett nivå. Hun vil at elevene skal strekke seg, og de kjeder seg aldri. Alle opplever mestring i hennes timer.
  • Uansett hva man spør om føler man seg aldri «dum». Det er rom for å gjøre feil og hun forklarer ulike fremgangsmåter for å nå svaret.

Lillesand ungdomsskole

Birte Vestergaard

Birte Vestergaard er en svært dyktig og engasjert matematikklærer, som evner å få fram matematikkfaglige sammenhenger på en slik måte at elevene forstår og ser matematikkens relevans. Undervisningen er preget av en utforskende tilnærming til matematikken, ofte ved bruk av realistiske kontekster. Vestergaards situasjon som svaksynt har gitt henne erfaringer med hvordan det oppleves når en ikke mestrer det andre klarer. Dette tar hun med seg inn i undervisningen der hun møter alle elever med respekt for forskjellighet og arbeider for at alle elevene skal mestre. Samtidig er Vestergaards undervisning preget av at ulike elever må finne sin egen vei i tilegninga av matematiske begrep, og hun utfordrer dem med opplegg som krever at elevene må skaffe seg ny innsikt. Vestergaard legger også til rette for at hver elev får øve slik at de blir tryggere i arbeidet med faget. Elevene får tilgang til tavlenotater gjennom bilder og videoopptak fra deler av undervisningen. Vestergaard er en entusiastisk kollega som gjerne deler ideer og opplegg, både med kollegaer og gjennom artikkelskriving.

Oslo by Steinerskole