Bernt Michael Holmboes minneprisAbelprisenHolmboeprisen

Nominasjoner til Holmboeprisen 2024

Nominasjonsskjema

  • Skjema for nominasjon av en individuell lærer (online · docx · pdf)
  • Skjema for nominasjon av en gruppe lærere (online · docx · pdf)

Skjemaet fylles ut og sendes inn, helst online, innen 15. desember 2023. Du kan også sende nominasjonen som epost til eller med vanlig post til

Norsk matematikkråd
ved Tore August Kro
Høgskolen i Østfold
Institutt for ingeniørfag
Postboks 700
1757 Halden

Mer om nominasjonsprosessen

Kjenner du en matematikklærer som fortjener en pris? Noen som både brenner for sitt fag og greier å formidle det til sine elever? Noen som har gitt et løft for matematikkfaget og som fortjener større oppmerksomhet for det?

Bernt Michael Holmboe (1795–1850) var matematikklærer ved Christiania katedralskole. Det var han som oppdaget talentet til Niels Henrik Abel, og hjalp ham frem på begynnelsen av hans matematiske karriere. Gjennom hele Abels liv var Holmboe hans nære venn og støttespiller. Holmboe var også lærebokforfatter, og ble senere professor ved Universitetet.

Norsk matematikkråd deler hver vår ut Bernt Michael Holmboes minnepris. Holmboeprisen kan gis til en eller flere matematikklærere i norsk grunnskole eller videregående skole. Prisen, som er finansiert av Abelprisen, er på kr 100 000 og skal deles mellom prisvinneren og skolen han eller hun kommer fra. Vi ønsker på denne måten å løfte frem gode matematikklærere som forbilder for alle som arbeider med undervisning. Utfordringen i matematikkfaget i dag er å skape et godt grunnlag av kunnskaper å bygge videre på, samtidig som elevene må føle at det de lærer er relevant og angår dem. De lærerne som greier dette har fått til noe som også andre bør få ta del i og lære av.

Alle som vil kan nominere kandidater til Holmboeprisen. Det kan være nåværende eller tidligere elever, foreldre til elever eller kollegaer som vil rette oppmerksomhet mot en matematikklærer som har gjort en innsats utover det vanlige. Legg ved en begrunnelse for hvorfor du mener at din kandidat bør få prisen, og navn på to referansepersoner som vi kan kontakte for å få ytterligere informasjon.

Det er mulig å nominere en enkelt lærer eller en gruppe lærere som sammen har gjort en innsats for matematikkfaget. De nominerte bør fremdeles være aktive som lærere. Tenk på at vi trenger å få et innblikk inn i klasserommet til de nominerte. Hvis du ikke har vært elev av den nominerte er det mulig å ta med uttalelser fra (tidligere) elever eller deres foreldre, eller å bruke dem som referansepersoner. I den grad engasjementet til de nominerte også har gitt seg utslag utenfor klasserommet ønsker vi å få en omtale av dette.

Legg hvis mulig ved en kort CV for den nominerte, særlig dersom du nominerer en enkeltperson.