Bernt Michael Holmboes minneprisAbelprisenHolmboeprisen

Karl Erik Sandvold vinner av Holmboeprisen 2007

Norsk matematikkråd har tildelt Bernt Michael Holmboes minnepris for 2007 til Karl Erik Sandvold.
Karl Erik Sandvold har i over 30 år vært en sentral person i norsk skolematematikk som lærer, sensor, lærebokforfatter, komitemedlem, kursholder og faglig debattant. På en enestående måte har han maktet å kombinere rollen som nasjonal pådriver med nær tilstedeværelse på egen skole og tett oppfølging av alle elevgrupper.

Portrett av Karl Erik Sandvold

I sitt daglige virke ved Oslo katedralskole er Karl Erik Sandvold en strukturert, velorganisert og inkluderende matematikklærer med en fremragende evne til å inspirere elevene. Han er entusiastisk og humørfull, og hans egen interesse og glede ved faget smitter over på elevene – også på dem som ikke tidligere har vist særlig interesse for matematikk. Hans initiativ går langt utover det som kreves – fra senere år nevner vi bare «lørdagsmatematikk» som et tilbud til elever som sliter med algebra, og valgfaget i «kreativ matematikk» for dem som ønsker litt mer og annerledes matematikk. Som kollega er Karl Erik Sandvold åpen og sjenerøs – han deler gjerne sine undervisningsopplegg med andre, og opptrer gjerne som mentor for yngre kollegaer.

Sammen med Stein Øgrim er Karl Erik Sandvold hovedforfatter for et av de mest brukte læreverkene i matematikk i videregående skole. De begynte sitt arbeid i 1970-årene da «moderne matematikk» og formelle metoder var på moten, og har senere skrevet stadig nye utgaver tilpasset skiftende læreplaner. Med sin faglige dyktighet og evne til oppdatering har Karl Erik Sandvold hele tiden spilt en sentral rolle i dette arbeidet. Det er typisk for hans arbeidskraft, entusiasme og perfeksjonisme at han etter hvert også ble involvert i den tekniske siden av lærebokproduksjonen.

Karl Erik Sandvold har vært medlem i flere sentrale komiteer, blant annet i læreplangruppen som reviderte Reform 94 og i det departementsnedsatte utvalget «Matematikk i skole og samfunn». Som debattant er Sandvold aldri redd for å gå sine egne veier, men han er også lydhør for andres meninger, og har en egen evne til å finne frem til fruktbare kompromisser. I tillegg til sine egne erfaringer som lærer ved Stovner videregående skole og Oslo katedralskole, bygger han sine synspunkter på innspill fra sitt store kontaktnett over hele landet.

Karl Erik Sandvold har mesteparten av sin karriere i videregående skole, men han har alltid vært lett å lokke til undervisning på andre nivåer. Vi vil trekke frem hans år som «skolelektor» ved Universitetet i Oslo, der han blant annet var med å bygge opp kurset «MA 115: Matematikkens utvikling og egenart» spesielt beregnet på fremtidige lærere. Nevnes kan også at norske studenter fikk glede av Karl Erik Sandvold de årene han var tilknyttet utvekslingsprogrammet til The University of Queensland og The University of Wollongong i Australia.

Karl Erik Sandvold har et bredt og inkluderende matematikksyn – hos ham går tekniske ferdigheter, teoriforståelse, anvendelser, eksperimentering og estetiske opplevelser hånd i hånd. Han er lyttende og nysgjerrig, men han vurderer nye innspill opp mot egne erfaringer, og tilpasser dem alltid til egne behov før han tar dem i bruk. Som person er han usedvanlig hyggelig og imøtekommende – og et oppkomme av humoristiske historier, ofte av selvopplevd karakter. Selv om han liker å presentere seg selv som en enkel gutt fra Kapp, har Karl Erik Sandvold brede kulturelle interesser og store kunnskaper, ikke bare i matematikk, men også innenfor litteratur og klassisk musikk.

Oslo katedralskole