Bernt Michael Holmboes minneprisAbelprisenHolmboeprisen

Gina Onsrud, vinner av Holmboeprisen 2012

Gina Onsrud er en humørfylt matematikklærer med sans for tallenes magi.

Holmboe var lærer og inspirator for vår store matematikkstjerne Niels Henrik Abel mens han gikk på gymnaset, men det er vel så viktig å ha inspirerende og gode lærere for de yngste elevene. Gina Onsrud er en slik lærer. En av hennes elever sier: «Flink mattelærer hun Gina. Streng, men rettferdig, og alltid med en grublis på lur».

Portrett av Gina Onsrud

Foto: Foto Schrøder

Gina Onsrud har arbeidet ved Nardo skole i Trondheim i en årrekke. Hun er en lærer som virkelig brenner for matematikkfaget, ikke minst for den grunnleggende ferdigheten å regne. Prisvinneren behersker kunsten å gjøre faget attraktivt og levende for elevene samtidig som hun holder faglig fokus. Hun behersker et bredt spekter av metoder, og hun evner å tilpasse dem til elevenes nivå. Som mellomtrinnslærer har hun lang erfaring, men er også absolutt egnet som lærer og inspirator for de yngste elevene.

Kreativitet og tverrfaglighet er stikkord når Gina Onsrud drar i gang et matematikkprosjekt. Hun holder fokus gjennom alle fasene i prosjektarbeidet, og matematikken får en sentral rolle. Hennes måte å se matematikkfaget på stimulerer nysgjerrigheten til store og små. Hun beveger seg fra tradisjonell matematikkundervisning til problemløsing ved å stille utfordrende spørsmål underveis: Hva hvis …? Undring sammen med elevene over en matematisk gåte er viktigere enn å regne videre i boka!

Utover å være leder for skolens matematikkseksjon, er hun med i skolens plangruppe og vurderingsgruppe, og hun deler raust av sin kunnskap med de andre på skolen. Nardo skole arrangerer en årlig matematikkuke som Gina Onsrud går i bresjen for. Denne uka er fylt med matematikk: matematikktablåer, matematikkafé, samlingsstund (tall kan også være kultur) og et utall av regneoppgaver.

Gina Onsrud hadde et engasjement ved Nasjonalt Senter for Matematikk i Opplæringen i perioden 2006 – 2010. Der arbeidet hun blant annet med Nasjonale prøver i regning og med å utvikle matematikkrommet ved Midt-Norsk Realfag- og Teknologisenter i Verdal. Høsten 2010 valgte hun å gå tilbake til undervisning på heltid.

Gina Onsrud kjenner læreplanen svært godt og balanserer læreplankravene og elevenes forutsetninger på en reflektert måte. Hun fortjener Holmboeprisen for sin varierte og gjennomtenkte matematikkundervisning for de minste. Det er i klasserommet kunnskapen bygges.

Nardo skole
Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen