Bernt Michael Holmboes minneprisAbelprisenHolmboeprisen

Tor Espen Kristensen, Holmboeprisvinner 2022

Norsk matematikkråd har tildelt Bernt Michael Holmboes minnepris for 2022 til Tor Espen Kristensen ved Stord vidaregåande skule. Prisvinneren har utmerket seg som en uvanlig solid fagperson, en inspirerende lærer for egne elever, og en innflytelsesrik og dyktig bidragsyter til utviklingen av matematikkundervisningen, både lokalt og nasjonalt.

Ludvig Vea

Tor Espen Kristensen

Elevene omtaler Tor Espen Kristensen som en svært motiverende, lun, engasjert og meget faglig kompetent lærer. Den rosende omtalen er uavhengig av graden av måloppnåelse og hvilke karakterer elevene har oppnådd i faget.

Han er alltid godt forberedt, og undervisningen er preget av variasjon, utradisjonelle arbeidsformer og nivåtilpassede utfordringer. Prisvinneren legger vekt på at elevene skal bli dyktige problemløsere i samarbeid med andre. For å oppnå dette, blir det blant annet jobbet mye ved vertikale tavler i tilfeldig inndelte grupper på 3-4 elever, inspirert av forskningen til Peter Liljedahl. Kristensen stiller høye faglige krav, og elevene hans oppnår i snitt svært gode resultater.

Han bidrar aktivt i realfagseksjonen på egen skole, og er en høyt verdsatt mentor for lærere som ønsker å dra nytte av den brede kompetansen og den lange erfaringen hans. Kristensen blir omtalt som en endringsagent på egen skole, blant annet i prosjektet «Matematikk for framtida». Her er målet å styrke fellesskapet blant lærerne og å ta i bruk et bredere spektrum av metoder for læring og evaluering.

Prisvinneren er helt i front når det gjelder å ta i bruk digitale hjelpemidler på en hensiktsmessig måte. Han er spesielt opptatt av å vurdere hvordan slike hjelpemidler kan knyttes til relevante oppgaver, slik at hjelpemidlene bidrar til å øke den matematiske forståelsen.

Kristensen er ressursperson for Matematikksenteret, og har vært medlem av gruppen som utarbeidet kjerneelementene og av læreplangruppen for LK20. Han er også leder av eksamensnemnden for programfagene i matematikk i Utdanningsdirektoratet. Han har utgitt læremidler i bruk av GeoGebra og i programmering, og har holdt en rekke kurs og innlegg om de nye læreplanene, digitale hjelpemidler og problemløsning i matematikkfaget. Kristensen underviser nå også på Universitetet i Bergen, der han har ansvaret for flere videreutdanningskurs for lærere.

Tor Espen Kristensen har de kvalitetene som Inge Eidsvåg beskriver hos en uvanlig god lærer: «Den gode læreren ser elevene sine, finner dem der de er – og gir dem noe de ikke visste at de trengte.»

Stord vidaregåande skule