Bernt Michael Holmboes minneprisAbelprisenHolmboeprisen

Sigbjørn Hals, vinner av Holmboeprisen 2011

Sigbjørn Hals har sitt virke som matematikklærer ved Måløy vidaregåande skule i Sogn og Fjordane. Hals viser en enestående entusiasme for matematikkfaget, har et glødende engasjement for elevene og er en inspirator for kolleger og andre lærere. Hans innsats er mangfoldig, og han favner bredt i sine initiativ både i klassen, på lærerværelset og i det offentlige rom.

Portrett av Sigbjørn Hals

Foto: John Kråkenes/JK-Foto

Sigbjørn Hals har vært en av drivkreftene for tilrettelegging og innføring av GeoGebra i Norge. Programmet blir i dag brukt av titusener av elever og lærere på alle nivå fra grunnskole til universitet. Han har oversatt programmet og brukermanualene til begge målføre. I tillegg har han laget opplæringshefter for ulike brukergrupper og har holdt en rekke kurs for lærere. Interessen strekker seg utover dette ene programmet, og Hals har skrevet opplæringsmanualer til et titalls andre digitale verktøy for matematikkundervisning.

Han er også en sentral bidragsyter på konferanser både nasjonalt og internasjonalt der IKT er tema. Hals har publisert flere artikler i tidsskriftet Tangenten om bruk av digital teknologi i skolen. Han er medforfatter av læreverket Sinus og har siden 2005 vært en ressursperson for Nasjonalt Senter for Matematikk i Opplæringen. Gjennom senterets nettsider tilbys hans kurs som omfatter utforskning, læringsstrategier, problemløsning og bruk av konkretiseringsmateriell.

Hals har vært en drivkraft for Landslaget for matematikk i skolen (LAMIS) både lokalt og nasjonalt og var initiativtaker til å opprette lokallaget i Nordfjord. I 2007 var han sentral i arrangementkomiteen for sommerkurset i LAMIS. Ved flere anledninger har han holdt verksteder og plenumsforedrag, som alle er preget av hans engasjement for matematikkfaget og omtanke for elevene. At en matematikklærer fra videregående skole engasjerer seg på denne måten er av stor betydning for LAMIS.

«Det er aldri så stilt som i Sigbjørn sine timer, fortalte barna mine. Ikke fordi de var redd ham, men fordi elevene skjønte at han arbeidet så mye for at de skulle forstå.» Sitatet er fra en mor som også selv har hatt Sigbjørn som matematikklærer. Hals ser sine elever – «Takk for at du såg meg» er et av hans foredrag – og han lager oppgaver som er tilpasset hver enkelt. Han supplerer læreboken med relevante opplegg som engasjerer og løfter alle elevene faglig. Hals er lydhør for elevene og er opptatt av å forstå hvordan de lærer. Prisvinneren har god kontakt med foreldre, og han vet hvor den enkelte elev står i matematikk fra dag én.

Han fortsetter stadig sin kompetanseoppbygging, noe som gjenspeiles i hans rikholdige faglige bakgrunn. I utgangspunktet er han samfunnsviter med hovedfag i sosialantropologi og med fysikk og kjemi i fagkretsen. Han har underveis supplert med videreutdanning i matematikk og har nylig avsluttet en master i matematikkdidaktikk.

Sigbjørn Hals
Måløy vidaregåande skule
Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen
Tangenten
LAMIS