Bernt Michael Holmboes minneprisAbelprisenHolmboeprisen

Odd Heir, Oslo Handelsgymnasium, vinner av Holmboeprisen 2009

Norsk matematikkråd har tildelt Bernt Michael Holmboes minnepris for 2009 til Odd Heir.
Odd Heir har lang erfaring som matematikklærer, først på Sinsen videregående skole og deretter snart 20 år på Oslo Handelsgymnasium. Ifølge elevene er han en fantastisk lærer.

Portrett av Odd Heir

Han forklarer, eksperimenterer og visualiserer for å få elevene til å forstå de generelle resultatene. Han har en spørrende holdning til elevene. Han opptrer rolig i klassen og underviser for alle. Han gir varierte oppgaver og differensierer både når det gjelder undervisning og prøver. Alle elever slipper til med sine matematikkspørsmål og slik øker han deres selvtillitt. Odd Heirs elever føler seg priviligert og inspirert.

Elevsitater:
«Han er en kjempebra lærer!»
«Jeg liker ham best av alle matematikklærere jeg har hatt!»
«Han holder morsomme timer, samtidig som de er seriøse.»
«Han er bestemt i kravene og forklarer så alle forstår.»

Odd Heir er imøtekommende overfor kollegaer og synes det er morsomt å dele sine kunnskaper i matematikk og å diskutere.

Som forfatter av et av landets mest brukte læreverk i matematikk og som kursholder har han skaffet seg et stort nettverk og er kjent i hele Norge.

De siste årene har han engasjert seg sterkt i bruk av IKT i matematikkundervisningen og han holder mange kurs. Vurdering er et av hans nyeste interesseområder.

Han har vært aktiv innenfor læreplanarbeid og har arbeidet med eksamen/sensur for Utdanningsdirektoratet.

At Oslo Handelsgymnasium har fått et godt realfagsrykte og at rekrutteringen til matematikk er gått opp de siste årene er i stor grad Odd Heirs fortjeneste.

De som kjenner Odd Heir opplever ham som en trønder med godt humør og med en utrolig arbeidskapasitet som kommer skolen og elevene til gode.

Oslo Handelsgymnasium