Bernt Michael Holmboes minneprisAbelprisenHolmboeprisen

Nominasjoner for Holmboeprisen 2019

Kjenner du en matematikklærer som fortjener en pris?

Holmboeprisen gis til en lærer eller en gruppe lærere i grunnskole eller videregående skole som har utmerket seg i sitt arbeid med matematikkfaget. Prisen, som er på 100 000 kr, er finansiert av Abelstyret ved det Norske Videnskaps-Akademi, og skal deles likt mellom prisvinneren og skolen som han eller hun kommer fra.

Alle kan nominere kandidater til Holmboeprisen. Det er mulig å nominere en enkelt lærer eller en gruppe lærere som sammen har gjort en innsats for matematikkfaget.

Vi ber om hjelp med å formidle denne invitasjonen videre til alle dem som kan være interessert i å foreslå kandidater, f.eks. til avdelingsleder for realfag og til elevrådet.

Holmboeprisen deles ut hvert år, neste gang 20. mai, 2019

Nominasjonsskjema og mer informasjon

Skage Hansen, Holmboeprisvinner 2018

Skage Hansen er lærer ved Engebråten skole i Oslo. Han har utmerket seg gjennom en matematikk­undervisning som motiverer og engasjerer alle elevene i klasserommet. Skage evner å favne alle elever uansett hvilken faglig matematikk­bakgrunn de kommer med. Han er inspirerende og elevene hans oppnår svært gode faglige resultater.

Skage Hansen

Skage Hansen

Skage Hansen er en erfaren og meget engasjert matematikk­lærer ved Engebråten skole. Skolen er kjent for sitt gode realfagsmiljø, og Skage har med sine kreative og faglig funderte undervisningsideer løftet matematikk­undervisningen til et høyere nivå. Sammen med kollegaer har han vært og er en viktig bidragsyter i utviklingen av Engebråten skoles modell for matematikk­undervisning, med fokus på dybdelæring og anvendelser av matematikk. Skage evner å gjøre matematikk­undervisningen lystbetont og spennende for elevene. Han har blitt kjent for sine fantastiske resultater når det gjelder elever med høy måloppnåelse i matematikk. Mange av Skages elever tar matematikk på et høyere nivå enn på trinnet de hører til, og de får toppresultater i matematikk også her. Disse oppsiktsvekkende resultatene har gjort at han ved flere anledninger har vært omtalt i media, både i avisartikler og i fjernsynsinnslag. Han utmerker seg ved å engasjere, utfordre og ta vare på elevene som har lyst til å satse.

Skage evner også å imøtekomme de av elevene som har lav måloppnåelse i matematikk fra barneskolen. Han har en meget god evne til å identifisere hva disse elevenes matematikk­utfordringer bunner i, og legger opp undervisningen for den enkelte elev slik at de kommer videre i sin matematikk­læring. Skage viser på denne måten sin rike matematiske innsikt og oversikt over matematikk­faget i skolen og den matematikken som vil møte elevene videre i skoleløpet.

Skages undervisningsfilosofi er at alle må lære den grunnleggende matematikken så tidlig som mulig, for deretter å anvende denne matematikkunnskapen gjennom problemløsning over tid. I sin undervisning benytter han mye omvendt undervisning. Det vil si at elevene studerer undervisningsfilmer hjemme som lekse, for så å arbeide med problemløsningsoppgaver i klasserommet. Tid som ellers brukes til faglig gjennomgang av nytt lærestoff, frigjøres til faglig fordypning og individuell oppfølging i klasserommet. Han har laget undervisningsfilmer og kortstokker med faglige spill som supplerer lærebøker og tradisjonelle oppgaver i matematikk. Undervisningsfilmene er samlet i en stor ressursbank og er flittig brukt av andre matematikk­lærere og elever på Engebråten skole. Filmene ligger også tilgjengelig på internett. Skage er dessuten en ettertraktet foredrags- og kursholder i matematikk og matematikk­undervisning.

Skage er en sterk matematikk­faglig ressurs for Engebråten skole. Han er iderik, nytenkende og faglig granskende som matematikk­lærer, med ekstraordinær innsats for å motivere til læringsglede og interesse for matematikk­faget.

Engebråten skole

Hedersomtale 2018

I tillegg til årets prisvinner gir Holmboekomitéen to kandidater hedersomtale:

  • Inger-Lise Risøy, Krokstad skole i Nedre Eiker kommune
  • Laila Rosmo Staven, Åfjord videregåend skole

Utfyllende informasjon

Video med fjorårets Holmboeprisvinner

Nedlastbar versjon fra Google Drive (76 MB)

Kalender

19. mars 2019

Abelprisen kunngjøres

20. mai 2019

Holmboeprisen deles ut
Holmboesymposiet

21. mai 2019

Abelprisen deles ut

Lenker

Norsk matematikkråds leder Per Manne kunngjorde opprettelsen av Holmboeprisen på Oslo Katedralskole 24. mai 2004.
Pressemelding
Norsk matematikkråd

Bernt Michael Holmboe

Bernt Michael Holmboe (1795–1850)
J.A. Aubert © Matematisk institutt, UiO