Bernt Michael Holmboes minneprisAbelprisenHolmboeprisen

Nominasjoner for Holmboeprisen 2024

Kjenner du en matematikklærer som fortjener en pris?

Holmboeprisen gis til en lærer eller en gruppe lærere i grunnskole eller videregående skole som har utmerket seg i sitt arbeid med matematikkfaget. Prisen, som er på 100 000 kr, er finansiert av Abelstyret ved det Norske Videnskaps-Akademi, og skal deles likt mellom prisvinneren og skolen som han eller hun kommer fra.

Alle kan nominere kandidater til Holmboeprisen. Det er mulig å nominere en enkelt lærer eller en gruppe lærere som sammen har gjort en innsats for matematikkfaget.

Vi ber om hjelp med å formidle denne invitasjonen videre til alle dem som kan være interessert i å foreslå kandidater, f.eks. til avdelingsleder for realfag og til elevrådet.

Holmboeprisen deles ut hvert år, neste gang i mai 2024.

Nominasjonsskjema og mer informasjon

Morten Munthe, Oslo Handelsgymnasium, vinner av Holmboeprisen 2023

Norsk matematikkråd har tildelt Bernt Michael Holmboes minnepris for 2023 til Morten Munthe. Prisvinneren blir høyt verdsatt av elever og kollegaer, og er kjent som en svært kunnskapsrik, engasjerende og kreativ lærer. Han tok nylig en ph.d.-grad i matematikkdidaktikk om bruk av programmering i matematikkopplæringen.

Portrett av Morten Munthe

Morten Munthe

Kreativiteten og kompetansen til Morten Munthe gir seg mange utslag i klasserommet. Han kan trollbinde elevene gjennom fortellinger om forskjellige matematiske «rariteter» og har en unik evne til å skape nysgjerrighet og innsikt.

Munthe gjennomførte forskningsarbeidet knyttet til ph.d.-graden i sine egne R1- og R2-klasser. Dette var før programmering ble en del av matematikkfaget i Kunnskapsløftet 20. En tidligere elev forteller at hun havnet i en slik R1-klasse «ved en feil». Hun ønsket å bytte til en mer tradisjonell klasse, men ble overtalt til å bli timen ut. Etter få minutter skjønte hun at denne spennende læringsreisen ville hun ikke gå glipp av.

Prisvinneren deler raust av egen kompetanse og egne opplegg med kollegaer på Oslo Handelsgymnasium. Han holder kurs for de andre lærerne om alt fra LIST-oppgaver (oppgaver med lav inngangsterskel og stor takhøyde) til kunstig intelligens.

Morten Munthe er også en ressurs for andre matematikklærere rundt om i landet. Han har holdt en rekke kurs og foredrag om hvordan programmering kan bidra til dybdelæring i faget. Vi kan finne eksempler på undervisningsopplegg som han har laget og gjort gratis tilgjengelig på https://www.edudata.no/. Munthe har nå en tredelt stilling, fordelt på Oslo Handelsgymnasium, Utdanningsetaten i Oslo og Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. På NMBU er han også ansvarlig for det didaktiske innholdet i etter- og videreutdanningen av matematikklærere.

Vinneren av Holmboeprisen 2023 blir omtalt som en uvanlig dyktig, engasjerende og raus lærer. En kollega uttrykker det slik: «Han har alle muligheter i verden når det gjelder jobb, men han blir med elevene for å bruke kunnskapen sin for deres beste. Han sier at det er det viktigste og mest meningsfulle av alt.»

Oslo Handelsgymnasium

Kalender

22. mai 11:00–12:00
Oslo Katedralskole

Holmboeprisen deles ut

Lenker

Norsk matematikkråds leder Per Manne kunngjorde opprettelsen av Holmboeprisen på Oslo Katedralskole 24. mai 2004.
Pressemelding
Norsk matematikkråd

Bernt Michael Holmboe

Bernt Michael Holmboe (1795–1850)
J.A. Aubert © Matematisk institutt, UiO