Bernt Michael Holmboes minneprisAbelprisenHolmboeprisen

Prisutdelingen og Holmboesymposiet 2017

Holmboesymposiet kan bli ekstra spennende i år: Vi har fått professor Jo Boaler, Stanford University, til å holde et dobbelt foredrag. Hun vil også holde to foredrag på Blindern dagen etter.

Program og påmelding: Se nederst på siden
Blindern, tirsdag 23. mai

Video med årets Holmboeprisvinner

Nedlastbar versjon fra Google Drive (76 MB)

Hanan Mohamed Abdelrahman, Holmboeprisvinner 2017

Hanan Mohamed Abdelrahman er lærer ved Lofsrud ungdomsskole i Oslo. Hun har et brennende engasjement for matematikkundervisning og for at alle elever skal lykkes i faget. Hun vektlegger sterkt at hver enkelt elev skal mestre og forstå matematikken.

Hanan Mohamed Abdelrahman

Hanan Mohamed Abdelrahman

Hanans undervisningsfilosofi bygger på at alle kan mestre matematikk. Hun stiller krav til elevene, utfordrer dem og forventer at de gjør en innsats. Hun setter seg inn i og forstår hvordan elevene tenker og hva de sliter med, og hun gir veiledning til den enkelte ut fra deres forutsetning. Hun leter stadig etter nye innfallsvinkler for å hjelpe elevene til å forstå, og hun anerkjenner deres egne tanker, forslag og kreativitet. Hun får elevene til å anstrenge seg slik at de får mestringsfølelse og tro på seg selv, og svært mange elever mestrer faget bedre. Elever og foreldre framhever omsorgen og entusiasmen hun legger i å hjelpe den enkelte. Hanan mestrer å finne nøkkelen til motivasjon hos hver enkelt slik at elevene ønsker å utvikle forståelse for den matematikken de arbeider med.

Hanan har en solid faglig innsikt. Hun har mastergrad i grunnskoledidaktikk med fordypning i matematikk, og holder på med videre matematikkstudier. Hun har mange års erfaring som lærer, og jobber målrettet med tilpasset opplæring og for å heve elevenes resultater og karaktersnitt i matematikk. Undervisningen i Hanans timer er variert. Hun er en glimrende formidler og underviser av matematikk, og gir oppgaver basert på realistiske og hverdagslige kontekster. Hun supplerer lærebøker og tradisjonelle oppgaver med egne videoer, matematiske spill og matematikkleker. Lofsrud ungdomsskole har en stor andel minoritetsspråklige elever som kommer til skolen med svært ulik faglig bakgrunn. Hanan møter slike faglige utfordringer med å hjelpe alle elevene til å lykkes på sitt nivå og utvikle seg videre.

Hanan ser at det er viktig å involvere foreldre og foresatte i barnas matematikklæring. Hun har holdt kurs for foreldre og gitt ut boka «Mattehjelperen – Leksehjelp for foreldre og elever på ungdomsskolen». Hun står til disposisjon for elever og foreldre sent og tidlig, og hun svarer alltid når de kontakter henne. Hanan gir gratis leksehjelp på to bibliotek. Det er mange elever som benytter seg av dette. Dessuten tilbyr hun hjelp på Facebook-siden «Matematikkhjelperen». Hun er også spaltist i Aftenposten Junior, hvor hun skriver en «matematikksak» annenhver uke. I tillegg holder hun kurs for pedagoger, skoleledere og foreldre.

Hanan er en stor ressurs for Lofsrud ungdomsskole. Hun er innovativ og nytenkende som matematikklærer, med ekstraordinær lidenskap for å motivere til læringsglede og interesse for matematikkfaget. Hun er et forbilde for mange.

Lofsrud skole

Hedersomtale 2017

I tillegg til årets prisvinner gir Holmboekomitéen seks kandidater hedersomtale:

  • Monica Gilje Rennemo, Laila Karin Olsen Meberg og Wenke Leonora Søvik, Lura skole i Sandnes kommune
  • Skage Hansen, Engebråten skole, Oslo
  • Renate Jensen, Nattland skole, Bergen
  • Anne-Marit Selstø Rathke, Rothaugen skole, Bergen
  • Oddrun Irene Page Aarstad, Godalen videregående skole, Stavanger
  • Tor Espen Kristensen, Stord vidaregåande skule

Utfyllende informasjon

Video om Holmboeprisvinneren 2016

Norsk matematikkråd og Institutt for matematiske fag ved NTNU har gått sammen om å lage en kort video om årets Holmboeprisvinner.

Holmboesymposiet mandag 22. mai 2017

Program for dagen

Som vanlig er både prisutdelingen, lunsjen og Holmboesymposiet i Oslo katedralskoles lokaler. Prisutdelingen er åpen for alle, men Holmboesymposiet (inklusive lunsj) krever påmelding.

10:00 – 11:10 Holmboeprisutdeling i Oslo katedralskoles aula. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen overrekker prisen. Årets Abelprisvinner vil være til stede. Alle bør være på plass senest kl. 09:45.
11:15 – 15:15Holmboesymposiet (se påmeldingsskjema nedenfor)
11:15 – 12:00 Lunsj
12:00 – 12:45 Årets Holmboeforedrag ved prisvinneren Hanan Mohamed Abdelrahman: I feel good
13:00 – 13:45 Professor Jo Boaler, Stanford University: Opening Mathematics: The Importance of Brain Science and Mindset to Mathematics Teaching and Learning part 1
13:45 – 14:15 Kaffepause
14:15 – 15:00 Professor Jo Boaler, Stanford University: Opening mathematics … part 2
15:00 – 15:15 Avslutning

Hjertelig velkommen!

Brynjulf Owren
Leder i Norsk matematikkråd

Oslo katedralskole
Påmelding til Holmboesymposiet

Foredrag tirsdag 23. mai 2017

Jo Boaler vil også holde to foredrag i auditorium 2, Georg Sverdrups hus, Blindern:

10:15 – 11:00 Opening Mathematics: The Importance of Brain Science and Mindset to Mathematics Teaching and Learning.

We are in the midst of a revolution, in the science of the brain and learning. New knowledge from brain science is showing a clear path for mathematics learning, that is both exciting and inspiring for teachers. In recent years scientific studies have also demonstrated that student and teacher ‘mindsets’ have a profound impact on learning. Students with a ‘growth mindset’ who believe that intelligence and ‘smartness’ can be learned and that the brain can grow from exercise learn more effectively, displaying a desire for challenge and showing resilience in the face of failure. Such behaviors encourage greater mathematics persistence, engagement and high achievement. Mathematics teachers and parents play a critical role in the development of mindsets and this session will review the new and exciting science of the brain and mindset. In the first part of today we will consider together - through classroom videos and mathematical activities - ways to create empowering student pathways through open, creative mathematics infused with brain and mindset messages.

11:15 – 12:00 Mathematical Openness and Creativity: The Path to Gender Equality in Mathematics Learning & Participation.

Girls and boys have equal mathematics potential and achievement, but girls are less likely to pursue higher level mathematics courses and work. This, I will contend, is due to the ways we teach mathematics and the messages girls receive, in and outside of classrooms. In this session we will consider research on gender equity and mindset, and discuss the implications for mathematics teaching and learning. We will consider ways to empower and liberate women and girls, mathematically, looking together at the evidence of particular equity interventions. For more information see: www.youcubed.org.

Kalender

22. mai 2017

Holmboeprisen deles ut
Holmboesymposiet

23. mai 2016

Abelprisen deles ut

Lenker

Norsk matematikkråds leder Per Manne kunngjorde opprettelsen av Holmboeprisen på Oslo Katedralskole 24. mai 2004.
Pressemelding
Norsk matematikkråd

Bernt Michael Holmboe

Bernt Michael Holmboe (1795–1850)
J.A. Aubert © Matematisk institutt, UiO