Bernt Michael Holmboes minneprisAbelprisenHolmboeprisen

Nominasjoner for Holmboeprisen 2020

Kjenner du en matematikklærer som fortjener en pris?

Holmboeprisen gis til en lærer eller en gruppe lærere i grunnskole eller videregående skole som har utmerket seg i sitt arbeid med matematikkfaget. Prisen, som er på 100 000 kr, er finansiert av Abelstyret ved det Norske Videnskaps-Akademi, og skal deles likt mellom prisvinneren og skolen som han eller hun kommer fra.

Alle kan nominere kandidater til Holmboeprisen. Det er mulig å nominere en enkelt lærer eller en gruppe lærere som sammen har gjort en innsats for matematikkfaget.

Vi ber om hjelp med å formidle denne invitasjonen videre til alle dem som kan være interessert i å foreslå kandidater, f.eks. til avdelingsleder for realfag og til elevrådet.

Holmboeprisen deles ut hvert år, neste gang 18. mai 2020.

Nominasjonsskjema og mer informasjon

Geir Birkeland, Holmboeprisvinner 2019

Geir Birkeland er lærer ved Hånes skole. Han har utmerket seg gjennom en lekpreget matematikkundervisning som motiverer og engasjerer elevene i klasserommet. Birkeland evner å undervise på en variert og undersøkende måte og tilpasse undervisningen til den enkelte elev. Han er en inspirerende lærer, og elevene hans gleder seg til matematikktimene.

Geir Birkeland

Geir Birkeland

Geir Birkeland er en erfaren og svært engasjert matematikklærer ved småtrinnet på Hånes skole. Han fronter matematikkfaget med sitt engasjement og arbeid for å gjøre matematikkfaget spennende, interessant og morsomt for elevene. Birkeland er opptatt av at begynneropplæringen skal være lekpreget og lystbetont og at elevene skal få være i fysisk aktivitet. Han har innredet klasserommet som et fargerikt og inspirerende rom, med materiell og aktiviteter som bidrar til nysgjerrighet, glede og engasjement hos elevene. Birkeland lager materiell og aktiviteter selv og er opptatt av å gi elevene utfordringer gjennom varierte oppgaver og aktiviteter som gjør at de ikke blir sittende for lenge ved pulten.

Matematiske samtaler og argumentasjon er sentrale elementer i Birkelands undervisning. Han legger vekt på forståelse i matematikk, og det å se etter og utforske mønster er en sentral del av undervisningen. Birkeland tilpasser aktivitetene til den enkelte elev, og han er opptatt av at det å gjøre feil er en naturlig del av læringsprosessen.

Birkeland er en svært engasjert matematikklærer og en inspirator for kollegene sine på skolen. Han bruker også ferier og fritid på å utvikle materiell og aktiviteter som kan bidra til læring og motivasjon hos elevene. Birkeland deler gjerne ideer og ressurser og låner ut klasserommet til kollegene sine. Birkeland er praksislærer og gjesteforeleser ved Universitetet i Agder. Både studenter og kolleger besøker matematikktimene hans for å bli inspirert og lære mer om lekpreget matematikkundervisning i begynneropplæringen.

Hånes skole

Kalender

18. mars 2020

Abelprisen kunngjøres

18. mai 2020

Holmboeprisen deles ut

19. mai 2020

Abelprisen deles ut

Lenker

Norsk matematikkråds leder Per Manne kunngjorde opprettelsen av Holmboeprisen på Oslo Katedralskole 24. mai 2004.
Pressemelding
Norsk matematikkråd

Bernt Michael Holmboe

Bernt Michael Holmboe (1795–1850)
J.A. Aubert © Matematisk institutt, UiO