Bernt Michael Holmboes minneprisAbelprisenHolmboeprisen

Nominasjoner for Holmboeprisen 2018

Kjenner du en matematikklærer som fortjener en pris? Holmboeprisen gis til en lærer eller en gruppe lærere i grunnskole eller videregående skole som har utmerket seg i sitt arbeid med matematikkfaget. Prisen som er på 100 000 kr, er finansiert av Abelstyret ved det Norske Videnskaps-Akademi, og skal deles likt mellom prisvinneren og skolen som han eller hun kommer fra. Alle kan nominere kandidater til Holmboeprisen, og vi ber om hjelp med å formidle denne invitasjonen videre til alle dem som kan være interessert i å foreslå kandidater, f.eks. til avdelingsleder for realfag og til elevrådet. Holmboeprisen deles ut hvert år, neste gang 23. mai, 2018

Alle som vil kan nominere kandidater til Holmboeprisen. Det er mulig å nominere en enkelt lærer eller en gruppe lærere som sammen har gjort en innsats for matematikkfaget. Nominasjonsfristen er 15. januar 2018.

Nominasjonsskjema
Mer informasjon

Video med årets Holmboeprisvinner

Nedlastbar versjon fra Google Drive (76 MB)

Hanan Mohamed Abdelrahman, Holmboeprisvinner 2017

Hanan Mohamed Abdelrahman er lærer ved Lofsrud ungdomsskole i Oslo. Hun har et brennende engasjement for matematikkundervisning og for at alle elever skal lykkes i faget. Hun vektlegger sterkt at hver enkelt elev skal mestre og forstå matematikken.

Hanan Mohamed Abdelrahman

Hanan Mohamed Abdelrahman

Hanans undervisningsfilosofi bygger på at alle kan mestre matematikk. Hun stiller krav til elevene, utfordrer dem og forventer at de gjør en innsats. Hun setter seg inn i og forstår hvordan elevene tenker og hva de sliter med, og hun gir veiledning til den enkelte ut fra deres forutsetning. Hun leter stadig etter nye innfallsvinkler for å hjelpe elevene til å forstå, og hun anerkjenner deres egne tanker, forslag og kreativitet. Hun får elevene til å anstrenge seg slik at de får mestringsfølelse og tro på seg selv, og svært mange elever mestrer faget bedre. Elever og foreldre framhever omsorgen og entusiasmen hun legger i å hjelpe den enkelte. Hanan mestrer å finne nøkkelen til motivasjon hos hver enkelt slik at elevene ønsker å utvikle forståelse for den matematikken de arbeider med.

Hanan har en solid faglig innsikt. Hun har mastergrad i grunnskoledidaktikk med fordypning i matematikk, og holder på med videre matematikkstudier. Hun har mange års erfaring som lærer, og jobber målrettet med tilpasset opplæring og for å heve elevenes resultater og karaktersnitt i matematikk. Undervisningen i Hanans timer er variert. Hun er en glimrende formidler og underviser av matematikk, og gir oppgaver basert på realistiske og hverdagslige kontekster. Hun supplerer lærebøker og tradisjonelle oppgaver med egne videoer, matematiske spill og matematikkleker. Lofsrud ungdomsskole har en stor andel minoritetsspråklige elever som kommer til skolen med svært ulik faglig bakgrunn. Hanan møter slike faglige utfordringer med å hjelpe alle elevene til å lykkes på sitt nivå og utvikle seg videre.

Hanan ser at det er viktig å involvere foreldre og foresatte i barnas matematikklæring. Hun har holdt kurs for foreldre og gitt ut boka «Mattehjelperen – Leksehjelp for foreldre og elever på ungdomsskolen». Hun står til disposisjon for elever og foreldre sent og tidlig, og hun svarer alltid når de kontakter henne. Hanan gir gratis leksehjelp på to bibliotek. Det er mange elever som benytter seg av dette. Dessuten tilbyr hun hjelp på Facebook-siden «Matematikkhjelperen». Hun er også spaltist i Aftenposten Junior, hvor hun skriver en «matematikksak» annenhver uke. I tillegg holder hun kurs for pedagoger, skoleledere og foreldre.

Hanan er en stor ressurs for Lofsrud ungdomsskole. Hun er innovativ og nytenkende som matematikklærer, med ekstraordinær lidenskap for å motivere til læringsglede og interesse for matematikkfaget. Hun er et forbilde for mange.

Lofsrud skole

Hedersomtale 2017

I tillegg til årets prisvinner gir Holmboekomitéen seks kandidater hedersomtale:

  • Monica Gilje Rennemo, Laila Karin Olsen Meberg og Wenke Leonora Søvik, Lura skole i Sandnes kommune
  • Skage Hansen, Engebråten skole, Oslo
  • Renate Jensen, Nattland skole, Bergen
  • Anne-Marit Selstø Rathke, Rothaugen skole, Bergen
  • Oddrun Irene Page Aarstad, Godalen videregående skole, Stavanger
  • Tor Espen Kristensen, Stord vidaregåande skule

Utfyllende informasjon

Video om Holmboeprisvinneren 2016

Norsk matematikkråd og Institutt for matematiske fag ved NTNU har gått sammen om å lage en kort video om årets Holmboeprisvinner.

Kalender

20. mars 2018

Abelprisen kunngjøres

22. mai 2018

Abelprisen deles ut

23. mai 2018

Holmboeprisen deles ut
Holmboesymposiet

Lenker

Norsk matematikkråds leder Per Manne kunngjorde opprettelsen av Holmboeprisen på Oslo Katedralskole 24. mai 2004.
Pressemelding
Norsk matematikkråd

Bernt Michael Holmboe

Bernt Michael Holmboe (1795–1850)
J.A. Aubert © Matematisk institutt, UiO