Bernt Michael Holmboes minneprisAbelprisenHolmboeprisen

Skage Hansen, Holmboeprisvinner 2018

Skage Hansen er lærer ved Engebråten skole i Oslo. Han har utmerket seg gjennom en matematikk­undervisning som motiverer og engasjerer alle elevene i klasserommet. Skage evner å favne alle elever uansett hvilken faglig matematikk­bakgrunn de kommer med. Han er inspirerende og elevene hans oppnår svært gode faglige resultater.

Skage Hansen

Skage Hansen

Skage Hansen er en erfaren og meget engasjert matematikk­lærer ved Engebråten skole. Skolen er kjent for sitt gode realfagsmiljø, og Skage har med sine kreative og faglig funderte undervisningsideer løftet matematikk­undervisningen til et høyere nivå. Sammen med kollegaer har han vært og er en viktig bidragsyter i utviklingen av Engebråten skoles modell for matematikk­undervisning, med fokus på dybdelæring og anvendelser av matematikk. Skage evner å gjøre matematikk­undervisningen lystbetont og spennende for elevene. Han har blitt kjent for sine fantastiske resultater når det gjelder elever med høy måloppnåelse i matematikk. Mange av Skages elever tar matematikk på et høyere nivå enn på trinnet de hører til, og de får toppresultater i matematikk også her. Disse oppsiktsvekkende resultatene har gjort at han ved flere anledninger har vært omtalt i media, både i avisartikler og i fjernsynsinnslag. Han utmerker seg ved å engasjere, utfordre og ta vare på elevene som har lyst til å satse.

Skage evner også å imøtekomme de av elevene som har lav måloppnåelse i matematikk fra barneskolen. Han har en meget god evne til å identifisere hva disse elevenes matematikk­utfordringer bunner i, og legger opp undervisningen for den enkelte elev slik at de kommer videre i sin matematikk­læring. Skage viser på denne måten sin rike matematiske innsikt og oversikt over matematikk­faget i skolen og den matematikken som vil møte elevene videre i skoleløpet.

Skages undervisningsfilosofi er at alle må lære den grunnleggende matematikken så tidlig som mulig, for deretter å anvende denne matematikkunnskapen gjennom problemløsning over tid. I sin undervisning benytter han mye omvendt undervisning. Det vil si at elevene studerer undervisningsfilmer hjemme som lekse, for så å arbeide med problemløsningsoppgaver i klasserommet. Tid som ellers brukes til faglig gjennomgang av nytt lærestoff, frigjøres til faglig fordypning og individuell oppfølging i klasserommet. Han har laget undervisningsfilmer og kortstokker med faglige spill som supplerer lærebøker og tradisjonelle oppgaver i matematikk. Undervisningsfilmene er samlet i en stor ressursbank og er flittig brukt av andre matematikk­lærere og elever på Engebråten skole. Filmene ligger også tilgjengelig på internett. Skage er dessuten en ettertraktet foredrags- og kursholder i matematikk og matematikk­undervisning.

Skage er en sterk matematikk­faglig ressurs for Engebråten skole. Han er iderik, nytenkende og faglig granskende som matematikk­lærer, med ekstraordinær innsats for å motivere til læringsglede og interesse for matematikk­faget.

Engebråten skole

Hedersomtale 2018

I tillegg til årets prisvinner gir Holmboekomitéen to kandidater hedersomtale:

  • Inger-Lise Risøy, Krokstad skole i Nedre Eiker kommune
  • Laila Rosmo Staven, Åfjord videregåend skole

Utfyllende informasjon

Holmboesymposiet onsdag 23. mai 2018

Program for dagen

Matematikk­lærere og alle andre som har interesse for matematikk­undervisning i skolen inviteres til Holmboesymposiet med lunsj som avholdes i Oslo katedralskoles lokaler etter utdeling av Holmboeprisen (kl 9:00-10:00). Påmelding til symposiet koster kr 120,00 (+ 13,99 i billettgebyr). Påmeldingsavgiften dekker lunsj og kaffe.

Årets hovedforedragsholderen er Deborah Loewenberg Ball, didaktikkprofessor fra University of Michigan. Deborah Ball er særdeles kjent for sitt arbeid med matematikk­didaktikk, og har mottatt flere internasjonale priser, blant annet Felix Klein Award for lifetime achievement in mathematics education research.

Som vanlig er både prisutdelingen, lunsjen og Holmboesymposiet i Oslo katedralskoles lokaler. Prisutdelingen er åpen for alle, men Holmboesymposiet (inklusive lunsj) krever påmelding.

09:00 – 10:00 Holmboeprisutdeling i Oslo katedralskoles aula.
10:30 – 15:00Holmboesymposiet (se påmeldingsskjema nedenfor)
10:30 – 11:00 Registrering
11:00 – 11:10 Velkommen
11:15 – 12:00 Årets Holmboeforedrag ved prisvinneren: TBA
12:00 – 12:45 Lunsj
12:45 – 13:30 Professor Deborah Ball, University of Michigan: TBA
13:30 – 14:00 Kaffepause
14:00 – 14:45 Professor Deborah Ball, University of Michigan: TBA
14:45 – 15:00 Avslutning

Hjertelig velkommen!

Brynjulf Owren
Leder i Norsk matematikkråd

Oslo katedralskole
Professor Deborah Ball

Påmelding til lunsj og Holmboesymposiet

Merk at det ikke kreves påmelding for å være til stede under selve prisutdelingen. (Skjemaet under er på engelsk av obskure tekniske årsaker.)

Video med fjorårets Holmboeprisvinner

Nedlastbar versjon fra Google Drive (76 MB)

Kalender

24. april 2018

Holmboeprisen kunngjøres

22. mai 2018

Abelprisen deles ut

23. mai 2018

Holmboeprisen deles ut
Holmboesymposiet

Lenker

Norsk matematikkråds leder Per Manne kunngjorde opprettelsen av Holmboeprisen på Oslo Katedralskole 24. mai 2004.
Pressemelding
Norsk matematikkråd

Bernt Michael Holmboe

Bernt Michael Holmboe (1795–1850)
J.A. Aubert © Matematisk institutt, UiO