Bernt Michael Holmboes minneprisAbelprisenHolmboeprisen

Elisabeth Aksnes, Bryne skule, vinner av Holmboeprisen 2008

Norsk matematikkråd har tildelt Bernt Michael Holmboes minnepris for 2008 til Elisabeth Aksnes.
Elisabeth Aksnes har et brennende engasjement for matematikkfaget. Til daglig arbeider hun ved Bryne skule i Time kommune, i år på sjette trinn. Skolen har matematikk som satsningsområde og har blant annet utviklet en faglærertenkning på mellomtrinnet.

Portrett av Elisabeth Aksnes

I undervisningen er Elisabeth Aksnes kjent for sin kombinasjon av faglig dyktighet og pedagogiske ferdigheter. «Det er gildt å være i timene hennes. Hun har mange måter å forklare på – en måte til hver,» sier en av elevene hennes. Hun har en praktisk tilnærming til den teoretiske matematikken. Dermed oppnår hun gode resultater som virker inspirerende på mange kolleger. Hun deler med både elever og lærere. Slik klarer hun å inspirere og motivere dem som jobber sammen med henne. Hun lar elevene oppleve matematikkglede og mestring i sine timer. Hennes undervisning gjør at elevene blir bevisst sin egen læring. Ved å arrangere «Mattetivoli» i Brynebyen med egne elever som medarrangører, synliggjør hun sin hjertesak – at matematikk er en del av alle barns hverdag!

Elisabeth Aksnes har vært med å bygge opp en omfattende samling av konkretiseringsmateriell ved egen skole. I tillegg har hun arbeidet med en teknolab i forbindelse med teknologi- og designprosjekter og First Lego League konkurransen. Her bruker hun matematikken i problemløsning og utforskning av praktiske situasjoner.

Hun stod sentralt i LAMIS (Landslag for matematikk i skolen) da Rogaland fikk sitt lokallag. Hun har også arbeidet som ressursperson ved Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen, der hun har en del av sin stilling. I denne sammenhengen har hun det siste året stått for kursing i kartleggingsverktøyet «Alle teller».

Hun holder kurs på egen skole og i regionen. Også ungdomsskoler er interessert i hennes kompetanse. Regionalt har hun engasjert seg i MIT-prosjektet (Matematikk i Time kommune) som fokuserer på å heve nivået i matematikkundervisningen i kommunen.

«Elisabeth merker vi,» sier rektor Berit Ree Magnussen ved Bryne skule. Også foreldre til nåværende og tidligere elever forteller om en fantastisk lærer med spennende og nye innfallsvinkler til matematikkfaget.

Som avlutning merker vi oss uttalelsen fra en tidligere elev: «Da vi fikk Elisabeth ble matematikken kjekkere. Hun gjorde hele forskjellen».

Bryne skule