Bernt Michael Holmboes minneprisAbelprisenHolmboeprisen

Ingunn Valbekmo, Holmboeprisvinner 2016

Ingunn Valbekmo er lærer ved Byåsen skole i Trondheim, der hun for tiden underviser på 6. trinn. Ingunn er en engasjert matematikklærer som har evnet å endre undervisningspraksis både for egen del og med ringvirkninger i hele kollegiet.

Ingunn Valbekmo

Ingunn Valbekmo (foto: Wenche Kjellby Nesset)

Undervisningen hennes bygger på at elevene skal få grunnleggende forståelse av matematikk. Ingunn hjelper dem til å se naturlige sammenhenger i faget og gir dem kunnskaper de kan bygge videre på. Oppgavene er rike og basert på problemløsning hvor elevene bruker språk og kommunikasjon i arbeidet med å løse oppgavene. Undervisningen er basert på samarbeid mellom elevene, og undring og mestring har høy prioritert. Ingen løsninger blir gitt, elevene grubler seg frem til disse, gjerne sammen med Ingunn. Undervisningen er lagt opp som en prosess der elevene utvikler egne løsningsstrategier. Tenkningen går fra det enkle til det mer krevende, hvor elevene tar i bruk den kunnskapen de har og resonnerer seg frem til løsninger gjennom blant annet skriving som støtte for egen læring. Læreboka er lagt bort til fordel for et blankt ark hvor de skriver og regner seg frem til en løsning, som senere presenteres på en «mattekonferanse» for de andre elevene.

Elevene setter pris på denne måten å arbeide på. Elevsitat:

  • Hun har gjort matematikk morsommere og mer spennende.
  • Hun er ikke alltid ute etter svaret, men måten vi tenker på.
  • Vi får lov til å bruke våre egne metoder når vi prøver.
  • Hun lærer oss å forstå metodene, ikke bare lærer dem bort.
  • Hun vil at vi skal se de beste metodene selv.

Foresatte påpeker at Ingunn har vært en viktig pådriver på Byåsen skole, og at skepsis for endring har snudd til begeistring.

Valbekmo har opplevd skepsis både hos kollegaer og foresatte, men har hatt tilstrekkelig engasjement og vilje til å gjennomføre en endringsprosess som har ført til at hele skolen nå har en praksis basert på forskning, og at skolens resultater er løftet.

Valbekmo tok videreutdanning i matematikk på Høgskolen i Nord-Trøndelag fra 2012. Hun går nå på masterstudiet i matematikkdidaktikk ved NTNU.

Ingunns engasjement og resultater fanges nå opp av miljøer utenfor egen skole. Hun har holdt foredrag for andre studenter samt på Novemberkonferansen til Matematikksenteret (2015).

Byåsen skole

Video om Holmboeprisvinneren 2016

Norsk matematikkråd og Institutt for matematiske fag ved NTNU har gått sammen om å lage en kort video om årets Holmboeprisvinner.