Bernt Michael Holmboes minneprisAbelprisenHolmboeprisen

Vinner av Holmboeprisen 2015 er Matematikkseksjonen ved Hellerud videregående skole

Matematikkseksjonen ved Hellerud videregående skole tildeles Holmboeprisen 2015 først og fremst for det systematiske samarbeidet de ti matematikklærerne ved skolen praktiserer. Lærerne har jevnlige samarbeidsmøter der de drøfter didaktiske problemstillinger direkte relatert til den undervisningssituasjonen og elevgruppen de har å arbeide med.

To av matematikkseksjonens medlemmer

Matematikkseksjonen ved Hellerud videregående skole, her representert ved to av dem: Kenneth Marthinsen og Egil Reidar Osnes.

Hellerud videregående skole er en skole i Groruddalen der 95 % av elevene har minoritetsbakgrunn. Karaktersnittet fra ungdomsskolen er svært lavt​, og disse to forholdene skaper store utfordringer for lærerkollegiet. Tross dette utgangspunktet består hele 80 % av elevene matematikkurset 1P takket være en iherdig og målrettet innsats fra matematikklærerne.

De fleste elevene som kommer til Hellerud videregående skole har vanskelig for å lese og bruke de vanlige læreverkene. Kollegiet har derfor startet en prosess med å utvikle nettbaserte lærebøker tilpasset elevgruppen. Målet er å lage lærebøker med en så forenklet tekst at elevgruppen kan forholde seg til den. Våren 2015 foreligger bøker for 1P, 2P og 2P-Y. En av lærerne er hovedforfatter, men matematikkseksjonen samlet kommer med innspill og prøver ut materialet. Lærebøkene blir revidert fortløpende og fungerer som et supplement til undervisningen, og kollegiet drøfter ukentlig hvordan undervisningen kan gjøres best mulig. Lærebøkene ligger åpent tilgjengelig på nett slik at alle som ønsker det kan bruke dem.

Samarbeidet som foregår ved matematikkseksjonen på Hellerud videregående skole kan være til eksempel og inspirasjon for kollegier ved andre skoler. Resultatene skolen oppnår viser at lærernes samlede innsats kan gjøre en forskjell i en tid der mange elever ikke består matematikk i videregående skole.

Hellerud videregående skole