Bernt Michael Holmboes minneprisAbelprisenHolmboeprisen

Ludvig Vea, Holmboeprisvinner 2021

Norsk Matematikkråd har tildelt Bernt Michael Holmboes minnepris for 2021 til Ludvig Vea, Åkrehamn vidaregåande skole. Prisvinneren er en meget dyktig pedagog, og har, med sin bakgrunn som tømrer og byggmester, en unik evne til å gjøre matematikkundervisningen meningsfull for elevene.

Ludvig Vea

Ludvig Vea

Ludvig Vea er spesielt flink til å knytte kompetansemålene i matematikk til det praktiske arbeidet i verkstedet og på byggeplassene. Vea er opptatt av at elevene skal se helheten i yrkesopplæringen, og blir gjerne sitert på at «Livet består ikke av enkeltfag».

Prisvinneren legger stor vekt på å skape et trygt klassemiljø, der elevene får mot til å utforske og prøve, og der det å gjøre feil er en helt naturlig del av læringsprosessen. Han har også et våkent blikk for de sterke sidene til hver enkelt elev. Gode personlige relasjoner er avgjørende for trivsel og læring, og Vea uttrykker sin pedagogiske grunnholdning slik: «Vi må sørge for at eleven alltid føler seg velkommen.»

I perioden 2014–2017 utviklet Vea, sammen med to andre matematikklærere ved skolen, en gjennomgående yrkesretting av matematikkundervisningen på bygg- og anleggsteknikk på egen skole. Elevene opplevde økt motivasjon og lærelyst når de oppdaget nytten av det de skulle lære. Gjennomsnittskarakterene i matematikk har blitt markant bedre etter omleggingen. Dette gjelder både i standpunkt og på tradisjonelle skriftlige eksamener.

Dette skoleåret har bygg- og anleggsteknikk et prosjekt i samarbeid med elektrofag, hvor de skal bygge et lite «energihus». Kompetansemålene i matematikk blir knyttet til dette prosjektet, slik at elevene jobber med disse når de har bruk for det i byggeprosessen. På denne måten lærer de når og hvordan de kan bruke matematikken innenfor fagområdet sitt.

Den unike kompetansen til Ludvig Vea har også kommet til nytte utenfor egen skole. Han var medlem av læreplangruppa til fagfornyelsen i bygg- og anleggsteknikk vg1. Han var også konsulent for læreplangruppa i naturfag på området yrkesretting. I løpet av årene har han vært veileder for en rekke PPU-studenter og yrkesfaglærerstudenter. Disse har da kunnet la seg inspirere av Veas helt spesielle evne til å skape interesse for og å formidle matematikk på en ny og meningsgivende måte.

En av kollegene til Ludvig Vea skrev dette til ledelsen på skolen da han hadde hospitert i en av timene til prisvinneren: «Jeg må bare si at jeg er voldsomt imponert over hvordan han driver sin undervisning! Tonen han svarer elevene med, forklaringene han gir, yrkesrettingen, – alt er virkelig topp klasse!»

Åkrehamn vidaregåande skole