Bernt Michael Holmboes minneprisAbelprisenHolmboeprisen

Holmboeprisens styre

Styret for Bernt Michael Holmboes minnepris er det samme som styret for Norsk matematikkråd. Styret er ansvarlig for praktisk gjennomføring og formelt vedtak om tildeling av Holmboeprisen. Styret har for tiden følgende medlemmer:

  • Brynjulf Owren, NTNU (leder)
  • Geir Ellingsrud, UiO (nestleder)
  • Antonella Zanna, UiB (sekretær)
  • Elise Klaveness, HiSN
  • Endre Sørmo Rudsveen, NSO

Holmboekomitéen

Komitéen som skal vurdere innkomne nominasjoner og avgi innstilling til styret for Holmboeprisen består av følgende personer (i alfabetisk rekkefølge):

  • Martin Carlsen, UiA (leder)
  • Antonella Zanna, UiB
  • Kjersti Wæge, Matematikksenteret (vara: Anne Mari Jensen)
  • Sigbjørn Hals, Måløy vgs
  • Gerd Nilsen, Furnes ungdomsskole