Bernt Michael Holmboes minneprisAbelprisenHolmboeprisen

Skage Hansen, Holmboeprisvinner 2018

Skage Hansen er lærer ved Engebråten skole i Oslo. Han har utmerket seg gjennom en matematikk­undervisning som motiverer og engasjerer alle elevene i klasserommet. Skage evner å favne alle elever uansett hvilken faglig matematikk­bakgrunn de kommer med. Han er inspirerende og elevene hans oppnår svært gode faglige resultater.

Skage Hansen

Skage Hansen

Skage Hansen er en erfaren og meget engasjert matematikk­lærer ved Engebråten skole. Skolen er kjent for sitt gode realfagsmiljø, og Skage har med sine kreative og faglig funderte undervisningsideer løftet matematikk­undervisningen til et høyere nivå. Sammen med kollegaer har han vært og er en viktig bidragsyter i utviklingen av Engebråten skoles modell for matematikk­undervisning, med fokus på dybdelæring og anvendelser av matematikk. Skage evner å gjøre matematikk­undervisningen lystbetont og spennende for elevene. Han har blitt kjent for sine fantastiske resultater når det gjelder elever med høy måloppnåelse i matematikk. Mange av Skages elever tar matematikk på et høyere nivå enn på trinnet de hører til, og de får toppresultater i matematikk også her. Disse oppsiktsvekkende resultatene har gjort at han ved flere anledninger har vært omtalt i media, både i avisartikler og i fjernsynsinnslag. Han utmerker seg ved å engasjere, utfordre og ta vare på elevene som har lyst til å satse.

Skage evner også å imøtekomme de av elevene som har lav måloppnåelse i matematikk fra barneskolen. Han har en meget god evne til å identifisere hva disse elevenes matematikk­utfordringer bunner i, og legger opp undervisningen for den enkelte elev slik at de kommer videre i sin matematikk­læring. Skage viser på denne måten sin rike matematiske innsikt og oversikt over matematikk­faget i skolen og den matematikken som vil møte elevene videre i skoleløpet.

Skages undervisningsfilosofi er at alle må lære den grunnleggende matematikken så tidlig som mulig, for deretter å anvende denne matematikkunnskapen gjennom problemløsning over tid. I sin undervisning benytter han mye omvendt undervisning. Det vil si at elevene studerer undervisningsfilmer hjemme som lekse, for så å arbeide med problemløsningsoppgaver i klasserommet. Tid som ellers brukes til faglig gjennomgang av nytt lærestoff, frigjøres til faglig fordypning og individuell oppfølging i klasserommet. Han har laget undervisningsfilmer og kortstokker med faglige spill som supplerer lærebøker og tradisjonelle oppgaver i matematikk. Undervisningsfilmene er samlet i en stor ressursbank og er flittig brukt av andre matematikk­lærere og elever på Engebråten skole. Filmene ligger også tilgjengelig på internett. Skage er dessuten en ettertraktet foredrags- og kursholder i matematikk og matematikk­undervisning.

Skage er en sterk matematikk­faglig ressurs for Engebråten skole. Han er iderik, nytenkende og faglig granskende som matematikk­lærer, med ekstraordinær innsats for å motivere til læringsglede og interesse for matematikk­faget.

Engebråten skole