Bernt Michael Holmboes minneprisAbelprisenHolmboeprisen

Anne Seland, Holmboeprisvinner 2020

Norsk matematikkråd har tildelt Bernt Michael Holmboes minnepris for 2020 til Anne Seland. Prisvinneren er en svært dyktig, grundig og engasjert lærer, med en uvanlig stor arbeidskapasitet

Anne Seland

Anne Seland

Anne Seland har en helt spesiell evne til å løfte og stimulere elevene sine. Dette gjelder både de som strever med faget, og elever som ønsker nye og større utfordringer. Dette oppnår hun gjennom å legge vekt på forståelse fremfor pugging av løsningsalgoritmer, og gjennom bruk av rike problemløsningsoppgaver. Anne Seland underviser både på yrkesfag og i programfag som R1 og R2, og elevene hennes opplever matematikkfaget som meningsfullt og spennende.

Vinneren av årets Holmboepris er alltid på jakt etter nye undervisningsmåter som kan gi elevene en dypere forståelse av sammenhenger i matematikkfaget. Atle Selberg har sagt at det viktigste i matematikken er å oppdage mønstre og systemer og å se sammenhenger. Dette er noe som i stor grad preger undervisningen til Anne Seland. Elevene lærer for eksempel mønstergjenkjenning og generalisering gjennom å utforske og finne fram til formler for antall flytt i Hanois tårn, og gjennom andre oppgaver som stimulerer algoritmisk tenking. Hun er opptatt av at elevene skal bli gode problemløsere, og lar dem gjerne jobbe i skiftende tilfeldige grupper, i tråd med teoriene til Peter Liljedahl. Dette er noe som bidrar til engasjement og et stort læringstrykk.

Anne Seland er fagkoordinator i matematikk på Flekkefjord videregående skole, og blir opplevd som en stor inspirasjonskilde og ressurs for kollegene sine. Hun har utviklet egne kartleggingsprøver i matematikk og har holdt kurs i m.a. Python-programmering for lærerne på egen skole. I mange år har hun arrangert sommerkurs med gode resultater for elever som trenger bestått i 1P-Y for å få fagbrev.

Anne Seland er også en svært aktiv og respektert bidragsyter utenfor egne klasser og egen skole. Hun er leder av eksamensnemnden i Utdanningsdirektoratet for fellesfagene i matematikk og er med på å lede sensorskoleringen i disse fagene. Hun har holdt en rekke kurs i m.a. problemløsning og Python-programmering rundt om i landet, og har også holdt foredrag om den norske eksamensordningen på konferanser i utlandet. Prisvinneren underviser i tillegg lærere som tar etterutdanning ved Universitetet i Bergen, og får der svært gode tilbakemeldinger fra studentene.

Anne Seland blir omtalt som en meget dyktig matematikklærer med et eget blikk for hva hver enkelt elev trenger.

Flekkefjord videregående skole