Bernt Michael Holmboes minneprisAbelprisenHolmboeprisen

Statutter for Bernt Michael Holmboes minnepris

Også tilgjengelig i pdf- og Wordformat.
  1. Bernt Michael Holmboes minnepris (Holmboeprisen) er opprettet av Norsk matematikkråd.
  2. Formålet for Holmboeprisen er å fremme og belønne god undervisning i matematikk. Dette skjer ved å utdele en årlig pris til en eller flere matematikklærere eller et matematikkmiljø i norsk grunnskole eller videregående skole. En del av prisbeløpet vil gå til prisvinnernes skole for å brukes på tiltak knyttet til undervisning i matematikk.
  3. Ved tildeling av Holmboeprisen skal det vektlegges evne til å formidle matematikk og skape interesse for faget tilrettelegging for god undervisning, samt innovasjon og nytenkning.
  4. Det kan arrangeres et symposium om matematikk og undervisning i tilknytning til prisutdelingen.
  5. Styret for Norsk matematikkråd er styre for Holmboeprisen.
  6. Styret for Holmboeprisen oppnevner en Holmboekomité på seks personer etter å ha innhentet forslag fra lærerorganisasjoner, matematikkdidaktiske miljøer og fra universitetsmiljøene. Holmboekomitéen bør ha en lærer fra grunnskolen, en lærer fra videregående skole, en matematiker fra lærerutdanningen, en matematiker fra universitetsmiljøene, og en representant hver for Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen og Landslaget for matematikk i skolen. Medlemmene oppnevnes for en periode på tre år, og gjenoppnevning en gang er mulig.
  7. Det er fri adgang til å nominere kandidater til Holmboeprisen. Styret for Holmboeprisen gir detaljer for hvordan nominasjon skal finne sted.
  8. Holmboekomitéen vurderer kandidatene til Holmboeprisen og legger frem en innstilling for styret for Holmboeprisen.
  9. Styret for Holmboeprisen tildeler Holmboeprisen på bakgrunn av innstillingen fra Holmboekomitéen.
  10. Statuttene for Holmboeprisen kan endres av styret for Norsk matematikkråd.
Vedtatt av styret i Norsk matematikkråd 30. januar 2004 (med redaksjonelle endringer i november 2004); revidert 4. april 2008 og 17. april 2020.