Bernt Michael Holmboes minneprisAbelprisenHolmboeprisen

Therese Hagfors, vinner av Holmboeprisen 2010

Therese Hagfors arbeider på småskoletrinnet ved Bjørnevatn skole i Sør-Varanger kommune i Finnmark. Therese er en lærer med stort engasjement og entusiasme for matematikkfaget. Variasjon og konkretisering er noen av virkemidlene som gjør hennes undervisning så vellykket. Begrepslæring er også et sentralt nøkkelord for å beskrive hennes undervisningspraksis. Samtalen i matematikkfaget er viktig og det å få elever til å snakke matematikk er avgjørende for henne.

Portrett av Therese Hagfors

Therese er en inspirator for kolleger, for foreldre på skolen og i barnehagen. For å styrke forståelsen for matematikken har hun holdt kurs for dem alle. Hun har vært nettverkskoordinator for Øst-Finnmarksregionens satsing på matematikkfaget helt fra barnehage til videregående skole. I denne forbindelse har hun hentet inn flinke forelesere og kursholdere til regionen og dermed styrket matematikkmiljøet ved egen skole og skolene i regionen. Hun er en mye brukt veileder og kursholder i matematikk for barnehager og skoler i kommunen.

Hun sprer gode holdninger til matematikkfaget, forteller kollegene hennes. Therese holder seg faglig oppdatert, hun er ressursperson ved Nasjonalt Senter for Matematikk i Opplæringen. I tillegg har hun vært med og etablert lokallag for Landslaget for matematikk i skolen (LAMIS) i Sør Varanger der hun sitter som leder. I tillegg har hun at et styreverv i sentralstyret i LAMIS.

Skolens uteområde brukes flittig til målings- og konstruksjonsaktiviteter i matematikken og skoleplassen er omskapt til en stor matematisk verden. Også innefor skolens fire vegger har hun vært matematikkens advokat og bygd opp et eget matematikkrom.

Hun har vært medansvarlig for matematikkurs for elever som trenger litt ekstra og har i denne forbindelse arbeidet tett med kontaktlærere og foreldre.

Hun er aktiv når matematikkdagen eller Abeldagen skal arrangeres på skolen og lager matematiske verksteder hvor elevene jobber på tvers av trinnene. Hun bruker gjerne fritiden til å lage utstyr, konkretiseringsmateriell og hjelpemidler som elevene skal bruke. Slikt smitter og hun klarer å engasjere kolleger og elever til en stor innsats for faget slik at de gode resultatene ikke bare viser seg i hennes egen, men også i andres klasser.

Therese Hagfors
Bjørnevatn skole