Bernt Michael Holmboes minneprisAbelprisenHolmboeprisen

Anne-Mari Jensen, vinner av Holmboeprisen 2013

Årets prisvinner er en faglig dyktig, særdeles engasjert og motiverende lærer som setter eleven i sentrum.

Portrett av Anne-Mari Jensen

Anne-Mari Jensen har arbeidet ved Meløy videregående skole siden 1987. Før den tid arbeidet hun som lærer i grunnskolen. I sin 3-årige lærerutdanning valgte hun matematikk som en del av fagkretsen. Senere har hun gått videre og tatt hovedfag i matematikk. Hun er en faglig dyktig, særdeles engasjert og motiverende lærer som setter eleven i sentrum. Hun er en positiv lærer som alltid har et smil på lur. Anne-Mari er alltid villig til en ekstra innsats for sine elever også utenom skoletiden, og tilbyr gjerne støtteundervisning til elever som trenger det. Forståelse av faget er viktig for at elevene skal ha noe å bygge videre på, og Anne-Mari er god til å ta i bruk ulike innfallsvinkler og metoder til å etablere forståelse. Som et eksempel på hennes tilnærming kan vi nevne at hun gjerne starter et opplegg i statistikk med å simulere et bestandsestimat av fisk ved bruk av erter. En isboks gjør nytten som hav og fiskene er representert ved erter. En fangst på ca. et halvt yoghurtbeger erter blir merket og lagt tilbake. Nye fangster blir undersøkt for å finne andel merkede fisk. Målet er å finne et estimat for antall fisk og vurdere påliteligheten av anslaget. Med dette praktiske utgangspunktet bygger hun opp den generelle statistiske lærdommen.

Kollegene nyter godt av hennes brede erfaring. Anne-Mari er alltid villig til å dele sine ideer og sin kunnskap med kolleger på skolen. Hun er opptatt av overgangen fra ungdomstrinn til videregående skole og leder for tiden prosjektet «Elevaktiv matematikk», som er et samarbeid mellom tre kommuner i Nordland. I dette prosjektet kommer lærere fra ungdomsskolen og videregående skole sammen for erfaringsutveksling. Anne-Mari har tidligere drevet tilsvarende prosjekt på oppdrag fra Nordland fylkeskommune, som engasjerte henne i en deltidsstilling som ressursperson for matematikklærere i fylket.

Engasjementet strekker seg utover fylkets grenser. Både Landslaget for matematikk i skolen (LAMIS) og Matematikksenteret har nytt godt av hennes engasjement og arbeidsinnsats. Anne-Mari har bidradd aktivt på flere av sommerkursene til LAMIS. Hun er nå medlem av organisasjonens sentralstyre, og representerer LAMIS i Norsk matematikkråd. Hun er en ettertraktet kursholder for Matematikksenteret, der hun har vært aktiv siden 2005. Når hun i tillegg blir spurt om å være med på å skrive læreverk for videregående skole, forstår vi at dette er en lærer med stor arbeidskapasitet som skolematematikken drar nytte av på mange felt.

Meløy videregående skole
Landslaget for matematikk i skolen
Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen