Bernt Michael Holmboes minneprisAbelprisenHolmboeprisen

Tor Arne Mjølund, vinner av Holmboeprisen 2014

Mjølund har vært aktiv lærer siden 1970, og fra 1983 har han virket ved Kristiansand Katedralskole Gimle.

Portrett av Tor Arne Mjølund. Foto: Morten Morell.

Mjølund tildeles prisen for sitt engasjement i å utvikle en matematikkundervisning som fremmer matematikkforståelsen og motivasjonen til elevene. Han har utradisjonelle innfallsvinkler til undervisningen basert på problemløsning og caseoppgaver. Oppleggene er utviklet med tanke på hele bredden av undervisningsprogrammer. Han evner på en enestående måte å få undervisningsoppleggene til å virke i klasserommet på grunn av en kombinasjon av høy faglig presisjon i formidlingen og en skarp analytisk evne til å tolke elevenes læringsprosesser.

I møtet med elevene er Mjølund enestående. Han har en egen evne til å kommunisere med elevene, både faglig og sosialt. Mjølund utvikler en kultur i klasserommet med matematiske resonnement og kommunikasjon som meget viktige ingredienser.

Mjølund har vært en pådriver for nytenkning omkring matematikkundervisning på skolen. Han er en tilgjengelig diskusjonspartner for både nye og erfarne kolleger, og deler velvillig av sine erfaringer. Skolen kjører i år et eget opplegg for undervisningsgruppene i 1T basert på et kompendium som Mjølund har vært sentral i å utvikle. Han underviser en klasse i matematikk ved IB-linjen.

Mjølund har vært sentral i utarbeidelsen av en casebasert undervisning i matematikk for vg1 Helse og oppvekst. Opplegget har skapt begeistring både blant kolleger og i klassene, og har ført til høymotiverte elever.

Mjølund har ved flere anledninger vært kursholder for matematikksenteret.

Blant elevers beskrivelse av Mjølunds undervisning finner man uttalelser som:

«Han klarer å møte og se enhver elev, og oppmuntrer til kreativitet og egne løsninger. Jeg får av han inntrykk av matte som noe fundamentalt og vakkert, som bør forstås framfor å pugges.»
«Tor Arne lærer oss å tenke selv, og motiverer oss til å sette høye mål»

Kristiansand Katedralskole Gimle