Bernt Michael Holmboes minneprisAbelprisenHolmboeprisen

Pressemelding

Også tilgjengelig i pdf- og Wordformat.

Norsk matematikkråds leder Per Manne annonserer opprettelsen av Holmboeprisen ved Oslo Katedralskole.

Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.

Norsk matematikkråd har opprettet Bernt Michael Holmboes minnepris for matematikklærere i grunnskole og videregående skole. Dette er en årlig pris på 50 000 kr som skal gå til en lærer eller en gruppe av lærere som har gjort en innsats ut over det vanlige for matematikkfaget. Prisbeløpet vil bli delt mellom prisvinneren og skolen han/hun arbeider ved. Gjennom høsten 2004 vil det være mulig å nominere kandidater, og prisen vil bli delt ut første gang våren 2005.

De store omdanningene i samfunnet de siste tiårene har skapt nye utfordringer for matematikkfaget. Til daglig blir vi omgitt av matematikk, men uten at det alltid er like synlig, og mange føler at det ikke angår dem. Det er en stor oppgave å skape begeistring for faget og å utdanne mennesker som kan bruke det i en moderne verden. Mange lærere med engasjement for faget gjør en stor innsats for å bringe det frem til neste generasjon. Vi håper og tror at Holmboe-prisen vil synliggjøre denne innsatsen, være til inspirasjon for både lærere og elever, og bidra til et generelt positivt bilde av matematikk blant folk flest.

Bernt Michael Holmboe (1795–1850) var matematikklæreren til Niels Henrik Abel. Han oppdaget Abels talent, og spilte en betydelig rolle for å hjelpe Abel frem. Gjennom hele Abels liv var Holmboe hans nære venn. Holmboe var også på andre måter en betydelig person i første halvdel av 1800-tallet. Han skrev populære lærebøker i matematikk, ble etter hvert professor ved Universitetet i Christiania, og bidro til etableringen av forsikringsselskap i Norge. Det er likevel som matematikklærer han huskes i dag, og det er derfor denne prisen er oppkalt etter ham.

Ved valget av en Holmboe-prisvinner vil man se etter en innsats for faget ut over det vanlige, for eksempel ved utarbeiding av prosjekt eller undervisningsmateriell med spesielle kvaliteter. Det vil bli lagt vekt på evne og vilje til å formidle faget og skape interesse og begeistring for det. Utvisning av godt lederskap i skolens matematikkmiljø er også relevant.

Prisen vil bli utdelt på Oslo Katedralskole, der Holmboe var lærer. Det vil også bli arrangert et faglig seminar i regi av Høgskolen i Oslo i forbindelse med prisutdelingen.

Per Manne
leder, Norsk matematikkråd
21. mai 2004