Bernt Michael Holmboes minneprisAbelprisenHolmboeprisen

Holmboeprisen 2006

Hederlig omtale til seks nominerte kandidater

Ved nominasjonsfristen 10. januar var det kommet inn 36 nominasjoner. I tillegg har Holmboekomitéen nominert en kandidat. Holmboekomitéen gir nedenstående seks kandidater hederlig omtale, og har innstilt en av de seks til Holmboeprisen for 2006. Beslutning om tildeling vil bli fattet av styret i Norsk matematikkråd, som også er styre for Holmboeprisen.

De seks er her omtalt i alfabetisk rekkefølge:

Birgitt Bakke-Eidså har vært lektor ved Kristelig Gymnasium i Oslo siden 1971. Hun har arbeidet med tilpasset opplæring lenge før dette ble vanlig i norsk skole, og med et sterkt engasjement for elever på alle nivåer. Hun ser helheten i undervisningen og trekker forbindelseslinjer til andre fag og mellom de ulike skoleslagene. Hennes faglige styrke og trygghet sammen med hennes energiske innstilling gjør henne til en sentral ressursperson ved skolen.

Hans Isdahl arbeider ved Nordreisa videregående skole i Troms, der han i en årrekke har vært en drivende kraft i skolens matematikkundervisning. Gjennom sine prosjektopplegg og nettsider viser Isdahl en spesiell evne til å sette skolefagene inn i en større sammenheng. Hans matematikkopplegg knytter forbindelseslinjer til lokal natur og kultur, til generell teknologiutvikling og til verdenshistorien på en fascinerende måte. Han glemmer imidlertid ikke fagets mer tekniske sider, og hans undervisningsopplegg viser en fin evne til å motivere og differensiere. Ved sin arbeidskraft og sitt smittende engasjement er Hans Isdahl en ressursperson for hele regionen.

Karl Erik Sandvold har gjennom de siste 20 år hatt sitt virke som matematikklærer ved Oslo katedralskole. Han har lang fartstid i skoleverket, og bred erfaring fra ulike skoler før han kom til Katedralskolen. Han er svært engasjert i sitt forhold til matematikkfaget og lykkes i stor grad å nå ut til alle sine elever med det glade budskap: «Matematikk er noe av det morsomste man kan holde på med.» Som dyktig forfatter i et av landets mest benyttede læreverk i matematikk for videregående skole har han også satt sitt preg på matematikkopplæringen i skolen langt ut over eget klasserom. Han er en sentral ressursperson for matematikkfaget i norsk skole og deler sine kunnskaper med elever og lærere på en forbilledlig måte.

Annie Selle, ved Hovinhøgda skole, har i en årrekke arbeidet som matematikklærer og tidlig utmerket seg ved sitt engasjement for matematikkfaget. Spesielt har hennes tanker om å utvikle Matematikkrommet inspirert mange lærere. Hennes vekt på å synliggjøre matematikkfaget med et eget rom til matematikkfaglige aktiviteter, hvor elever og lærere prøver ut og ser matematikk i praksis, har fått stor oppmerksomhet langt utover egen skole. Hun har holdt utallige kurs og har også skrevet om sine erfaringer som lærer. Annie Selle har gjennom sin lærergjerning utvist et stort engasjement for elevene og for matematikkfaget.

Grete Normann Tofteberg har vist stort engasjement for matematikkfaget i sine klasser ved Kirkebygden barne- og ungdomsskole. Flere ganger har elevene hennes deltatt i KappAbel-konkurransen, og i 2003 førte hun dem helt til topps. I sin undervisning klarer hun å vise til gode anvendelser av matematikken, og hun klarer å smitte kollegaer og lærere fra andre skoler med sitt enorme fagengasjement. Hun har også en rekke verv, blant annet i matematikklærerforeningen LAMIS, og hun arbeider for Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen.

Rolf-Arve Wold, ved Brønnøysund barne- og ungdomsskole, har i over 20 år arbeidet som lærer. Han jobber nå på mellomtrinnet, men har størst erfaring fra ungdomsskolen. Han er en kunnskapsrik lærer som stadig oppdaterer seg innenfor faget. Rolf-Arve Wold har ofte en praktisk tilnærming til faget, men har klare og tydelige mål for undervisningen sin. På denne måten engasjerer han og gjør faget spennende for elevene. Han er dyktig til å se sammenhengen mellom målene i læreplanen, vurderingssystemet og det konkrete innholdet i matematikkundervisningen. Han deler mer enn gjerne sine kunnskaper og erfaringer i matematikk med kolleger fra hele kommunen.