Bernt Michael Holmboes minneprisAbelprisenHolmboeprisen

Holmboeprisen 2007

Hederlig omtale til et utvalg nominerte kandidater

I tillegg til årets prisvinner gir Holmboekomitéen nedenstående kandidater hederlig omtale.

Disse er her omtalt i tilnærmet alfabetisk rekkefølge:

Elisabeth Aksnes arbeider ved Bryne skule i Time kommune, der hun er svært aktiv i skolens og regionens matematikksatsning. Hun har et brennende engasjement for faget og kan vise til gode resultater med alle elevtyper. Gjennom sin undervisning kombinerer hun det konkrete og det teoretiske i matematikkfaget. Ved sin positive holdning til faget og sin evne til å dele av sine erfaringer og kunnskaper motiverer hun elever og kollegaer. Hun er aktiv med foredrag på kurs og konferanser, samtidig som hun er engasjert i LAMIS og har arbeidet for Matematikksenteret.

Anne Berit Holme, Kari Larsson og Berit Tvedt har gjennom en årelang innsats som matematikklærere ved Bergen Katedralskole klart å skape et sprudlende matematikkmiljø. De har utviklet en spesiell differensieringsmodell, løypemodellen, som tar vare på elevenes faglige nivå. Gjennom «Klimaukeprosjektet» har de klart å engasjere hele skolen i tverrfaglige aktiviteter i realfag. De har hatt sterk fokus på jenter i matematikkfaget og vært aktive i Minervaprosjektet. De har satt i verk både spesielle tiltak for elever med mangler i faglig bakgrunn og ukentlige konkurranser for elever som søker utfordringer. Også på IKT-siden har de engasjert seg sterkt og gjort prøvemateriell fra Bergensområdet tilgjengelig for andre matematikklærere. I tillegg arbeider de med å innføre avansert matematisk programvare ved Bergen Katedralskole. Anne Berit Holme, Kari Larsson og Berit Tvedt har klart å skape et allsidig matematikkmiljø med ringvirkninger utenfor egen skole.

Ole Harald Johansen arbeider ved Hersleb skole i Oslo og er en pådriver innenfor matematikkfaget, først og fremst på egen skole, men han er aktiv på mange områder. Han har jobbet som nettverksleder i matematikk i kommunen og han har vært øvingslærer for studenter fra HiO. Johansen er engasjert innenfor nasjonale prøver og inneværende år også innenfor Utdanningsetaten i Oslo kommune.
Spesielt er hans kompetanse innen etnomatematikk en ressurs som kommer alle elever til gode. Han deler egne erfaringer i rikt monn med kolleger. Han er en tydelig og strukturert lærer med stor arbeidskapasitet, som engasjerer seg i elevene og for matematikkfaget.

Hans Bie Lorentzen har nesten 40 års undervisningserfaring i matematikk på videregående skole, fra 1990 på Berg videregående skole i Oslo. Han er en inspirerende og engasjert matematikklærer som bruker mye tid på elevene. Han har en egen evne til å skape en god stemning i klasserommet og å få alle elever til å trives med faget. Hans Bie Lorentzen er også en støtte og inspirator for andre lærere og har blant annet vært med på å skrive lærebøker i matematikk. Hans Bie Lorentzen satt i komiteen for Abelkonkurransen fra 1988 til 2005 og nedla et stort arbeid både sosialt og som oppgaveforfatter. På egen skole brukte og bruker han av sin fritid for å veilede og oppmuntre elever som skal delta i Abelkonkurransen.