Bernt Michael Holmboes minneprisAbelprisenHolmboeprisen

Hedersomtale

I tillegg til årets prisvinner gir Holmboekomitéen to kandidater hedersomtale:

Odd Heir har lang undervisningserfaring i matematikk fra videregående skole, først på Sinsen Gymnas og senere på Oslo Handelsgymnasium. Han inspirerer elever og kolleger ved å være imøtekommende, ved alltid å være villig til å hjelpe «der og da», og ved å være klar og tydelig i alt han gjør. Som lærer viser han stor evne og vilje til differensiering. Som kollega er han hjelpsom, og han er respektert over hele landet for sin innsats for matematikkfaget og matematikkundervisningen. Utenom skolehverdagen har han lang erfaring som lærebokforfatter og kursholder innenfor matematikk og IKT i matematikk. Odd Heir har også arbeidet med utredninger i forbindelse med læreplaner og eksamen for Utdanningsdirektoratet.

Svein Anders Heggem har rundt 30 års undervisningserfaring fra Tingsaker kombinerte barne- og ungdomsskole i Lillesand. Som lærer er han reflektert og flink til å påvirke, informere, begeistre, igangsette og utfordre elevene. I undervisningen prøver han å konkretisere, og han vektlegger elevenes egne tenkemåter. Heggem bidrar til at elevene får en forståelse av hvordan matematikk kan brukes i et moderne samfunn. Han er levende opptatt av matematikken og har brukt dette i rollen som kursholder, øvingslærer og som ressursperson for matematikksenteret. Heggem har vært med i samarbeidsprosjekter med Universitetet i Agder og var sentral i Lillesands matematikksatsing, EMIL-prosjektet. Inneværende år har han også en deltidsstilling på Sørlandet Kompetansesenter der han arbeider med ungdomsskoleelever som har problemer i matematikkfaget.