Bernt Michael Holmboes minneprisAbelprisenHolmboeprisen

Hedersomtale

I tillegg til årets prisvinner gir Holmboekomitéen to kandidater hedersomtale:

Gerd Nilsen

Gerd er en dyktig mattelærer fordi hun engasjerer seg så mye at det er umulig å «dette» av lasset, sier en av elevene hennes. Hun elsker tall og likninger og er flink til å motivere oss.

Gerd Nilsen har arbeidet ved Furnes ungdomsskole i Ringsaker kommune siden 1979. Hun oppdaterer seg faglig ved kursdeltakelse og fullførte i 2008 en masterutdanning i grunnskoledidaktikk med matematikk som hovedemne. Hun er ressursperson i matematikk ved egen skole, i kommunen og for Nasjonalt Senter for Matematikk i Opplæringen. Gerd sprer og deler sine kunnskaper og ideer med kollegaer. Hun beskrives som en motor i det matematikkdidaktiske arbeidet ved skolen.

Ved hjelp av enkle konkretiseringsmaterialer, som strikker, pinner og papir, får Gerd elevene til å føle at matematikk er morsomt. Hun differensierer og tilpasser undervisningen etter elevenes behov, og hennes smittende engasjement gjør at alle elevene får lyst til å arbeide med tall.

Therese Hagfors

Therese Hagfors arbeider på småskoletrinnet ved Bjørnevatn skole i Sør-Varanger kommune i Finnmark. Hun er en mye brukt veileder og kursholder i matematikk for barnehager og skoler i kommunen.

Therese er en lærer med stort engasjement og entusiasme for matematikkfaget. Hun varierer undervisningen ved bruk av konkretiseringsmateriell og benytter ulike læringsarenaer. I undervisningen legger hun stor vekt på begrepsinnlæring og den matematiske samtalen. Selv om hun har fokus på de yngste elevene, utfordrer hun også måten matematikkfaget blir arbeidet med på ungdomstrinnet.

Kollegaer forteller at hun sprer gode holdninger til matematikkfaget. Therese holder seg faglig oppdatert, hun er ressursperson ved Nasjonalt senter for Matematikk i Opplæringen og har vært med og etablert lokallag for Landslaget for matematikk i skolen (Lamis) i egen region.