Bernt Michael Holmboes minneprisAbelprisenHolmboeprisen

Hedersomtale

I tillegg til årets prisvinner gir Holmboekomitéen to kandidater hedersomtale:

Nina Halvorsen Strand

Nina Halvorsen Strand arbeidet i industrien som sivilingeniør før hun begynte som matematikklærer på Sogn videregående skole. Hun har hovedfag i pedagogikk og studier i flerkulturell pedagogikk. Hennes varierte bakgrunn gjør henne godt egnet til å undervise yrkesfaglige elever i matematikk.

Halvorsen Strand tar elevene sine på alvor, ser dem og løfter dem. Hennes systematiske kartlegging og oppfølging av den enkelte elev gjør henne til en høyt verdsatt lærer. Elevene opplever mestring og får selvtillit i matematikkfaget selv om de ikke alltid har det beste utgangspunkt. I undervisningen vektlegges grunnleggende begreper i tallære og geometri. Gutter og jenter på ulike studieprogram synes matematikkfaget er meningsfullt og spennende fordi hun alltid har programfaget i tankene.

Hun lager kompendier selv og deler gjerne med kolleger. Hun er ambisiøs på vegne av sine elever og er spesielt opptatt av at elever med minoritetsbakgrunn skal lykkes i matematikkfaget.

Hans-Petter Ulven

Hans-Petter Ulven har undervist i 30 år og har vært både i ungdomsskolen og på yrkesfaglige og allmennfaglige studieretninger i videregående skole. Fra 1983 har han arbeidet ved Adolf Øiens skole i Trondheim. Han har også engasjert seg i matematikk- og informatikkdidaktikk ved Praktisk Pedagogisk Utdanning, i læreplanarbeid og som sensor både i videregående skole og ved universitetet. Sitt glødende engasjement har han også brukt til å videreutvikle det pedagogiske matematikkprogrammet GeoGebra.

Ulven tar i bruk utradisjonelle metoder i sin matematikkundervisning, lager egne kompendier og bruker IKT der han finner det nyttig. Hans hjemmeside blir ikke bare brukt av egne elever, men også av elever fra hele landet. Han er genuint interessert i læreprosessene til alle sine elever og legger ned mye arbeid i å gi elevene den beste undervisningen.

Elevene sier at han er engasjert og engasjerende, og at han skaper interesse for faget ved å bruke eksempler fra ulike områder. Vanlig arbeidstid betyr lite for ham når et emne fenger, eller når elevene trenger faglig oppfølging.