Bernt Michael Holmboes minneprisAbelprisenHolmboeprisen

Hedersomtale

I tillegg til årets prisvinner gir Holmboekomitéen hedersomtale til:

Kari Haukås Lunde, Bryne skule

Kari Haukås Lunde har i mange år arbeidet på Bryne skule (1-7 skole) i Rogaland. Hun har vært en matematisk inspirator for de andre lærerne på skolen og i kommunen. Elevenes forståelse står i sentrum i klasserommet. Hun bruker varierte arbeidsmåter med mye konkretisering og praktiske oppgaver og greier å knytte matematikken opp til hverdagslivet. Tidligere elever sier timene til Kari er spennende, og elevene føler at Kari ser dem. Målet er at alle skal bli gode.

Kari har vært en pådriver for å få en stor samling matematikkutstyr på skolen. Hun deler gjerne nye kunnskaper med de andre lærerne når hun selv har vært på kurs. Hennes faglige tyngde er stor, hun er hjelpsom og kreativ.

Kari var i sin tid med på å starte LAMIS lokallag i Rogaland. Hun har sittet både i lokallagsstyret og i sentralstyret. I Tangenten har hun bidratt med interessante artikler om matematikkundervisning.

Hun har blitt brukt som kursholder både i egen og andre kommuner.

Bryne skule
Tangenten
LAMIS