Bernt Michael Holmboes minneprisAbelprisenHolmboeprisen

Hedersomtale 2018

I tillegg til årets prisvinner gir Holmboekomitéen to kandidater hedersomtale:

Inger-Lise Risøy, Krokstad skole i Nedre Eiker kommune

Inger-Lise Risøy er en matematikklærer med solid fagkunnskap, og hun underviser med stort engasjement og bruker stadig nye ideer til å konkretisere matematikken i timene. Matematikkundervisningen hennes er basert på å stimulere utforskning, problemløsning og samarbeid med tilpasning til hver enkelt elev og nivå. Inger-Lises engasjement for matematikk og realfag stopper ikke i klasserommet. Hun bidrar med tips og erfaring i lærerkollegiet og involverer gjerne foreldre i matematikk- og realfagsaktiviteter for å skape gode holdninger til matematikkfaget. Inger-Lise har holdt mange kurs og foredrag for matematikklærere både lokalt og nasjonalt.

Inger-Lise har vært en ivrig pådriver i etablering av flere initiativer både på skole- og kommunenivå, så som realfaguke og realfagrom. Realfagrommet blir besøkt av flere barneskoler i distriktet. Hun er en inspirerende matematikklærer som med glede sprer interesse for faget.

Krokstad skole

Laila Rosmo Staven, Åfjord videregående skole

Laila Rosmo Staven er en dyktig og engasjert matematikklærer, med en egen evne til å se hver enkelt elev. Hun finner raskt de ulike elevenes matematiske utfordringer og tilpasser undervisningen til den enkelte. Laila er spesielt opptatt av å hjelpe de elevene som sliter med å få til matematikken. Hun er en ressurs for disse, både faglig og sosialt. Elever og foreldre forteller om hvordan arbeidet Laila har lagt ned har gjort matematikkangst om til mestring og glede. Laila er kreativ i utviklingen av egen undervisning, og deler gjerne med kollegaene. I Newtonrommet i Åfjord har hun bidratt med engasjerende undervisningsopplegg for ulike aldersgrupper, og hun skreddersyr gjerne opplegg ut fra brukernes behov og ønsker. Laila blir opplevd som en svært inspirerende matematikklærer og en raus og dyktig kollega.

Åfjord videregående skole