Bernt Michael Holmboes minneprisAbelprisenHolmboeprisen

Hedersomtale 2019

I tillegg til årets prisvinner gir Holmboekomitéen disse kandidatene hedersomtale:

Janicke Skårmo Mjåsund og Gro Kleven Rød, Nedenes skole

Janicke Skårmo Mjåsund og Gro Kleven Rød er to svært engasjerte matematikklærere på henholdsvis barnetrinnet og ungdomstrinnet. De to lærerne utmerker seg og gjør en helt spesiell innsats for matematikkundervisningen på egen skole og som nettverksledere i realfagskommunen Arendal. Janicke er nettverksleder for matematikklærere på barnetrinnet, og Gro er nettverksleder for matematikklærere på ungdomstrinnet. De har begge en liten ressurs både på skolenivå og på kommunenivå til å drive utviklingsarbeid i matematikkundervisningen. Dette gjøres gjennom å dele erfaringer, undervisningsideer og aktiviteter i matematikk, samt gjennom kursing av lærere.

Som matematikklærere legger Janicke og Gro stor vekt på elevenes forståelse i matematikk og de oppdaterer seg på aktuell matematikkdidaktisk forskning. På egen skole har Janicke hovedansvaret for matematikkundervisningen på barnetrinnet. Hun samarbeider med de andre matematikklærerne om å utvikle matematikkundervisningen, slik at den inneholder utforskende og ambisiøse aktiviteter. Gro har hovedansvaret for matematikkundervisningen på ungdomstrinnet. Hun utdanner seg til lærerspesialist og har ansvaret for utviklingsprosesser i matematikk på egen skole.

Gjennom sitt engasjement og pågangsmot for kompetanseheving, bidrar Janicke og Gro til utvikling av matematikkundervisningen ved egen skole og andre.

Nedenes skole

Stein Aanensen, Mandal videregående skole

Stein Aanensen er en veldig engasjert lærer som har en egen evne til å se hver enkelt elev og motivere elevene til forståelse av matematikk. Dette gjelder både for elevene som går yrkesfag og studiespesialiserende. Han bruker aktivt undersøkende matematikk med innslag av (lun) humor, og oppmuntrer elevene til å stille spørsmål, argumentere og diskutere matematikk. Forståelse og resonnering står sentralt.

Hans bruk av digitale verktøy og hjelpemidler i matematikk og variert undervisning bidrar til at elevene opplever mestringsfølelse og blir motiverte til å jobbe grundig og kontinuerlig med faget. Dette har gjort at Mandal videregående skole har utmerket seg med svært gode resultater i matematikk, godt over landsgjennomsnittet.

Stein Aanensen er primus motor i kollegiet, og deler gjerne av sin undervisningskompetanse og erfaring med andre matematikklærere i kommunen og fylket. Han er praksislærer og gjesteforeleser ved Universitetet i Agder, og i tillegg bidrar han som medlem i en av eksamensnemdene.

Mandal videregående skole

Charlotte Ball, Nesoddtangen skole

Charlotte Ball er en svært engasjert og dyktig matematikklærer med en egen evne til å se og nå fram til hver enkelt elev. Hun bruker varierte og kreative undervisningsopplegg, som tar utgangspunkt i det elevene kjenner seg igjen i. På denne måten får Charlotte alle elevene til å oppleve mestring og erfare at matematikk er både nyttig og spennende. En tidligere elev uttrykte det slik: «Charlotte er den eneste læreren som har fått meg til å føle at matematikk er morsomt.» Entusiasmen, den gode strukturen og de engasjerende aktivitetene har ført til varig læring hos elevene hennes. Vi kan se dette blant annet ved at de har oppnådd svært gode resultater i landsdekkende konkurranser som Pangealekene og FIRST LEGO League. Hun oppmuntrer elevene til å finne egne løsningsstrategier, arbeider kontinuerlig med å utvikle matematikkundervisningen og deler villig ideer og erfaringer med kolleger på skolen. Charlotte Ball er stolt av elevene sine, oppmuntrer og er spesielt dyktig til å få dem til å se sine egne styrker og muligheter.

Nesoddtangen skole