Bernt Michael Holmboes minneprisAbelprisenHolmboeprisen

Hederlig omtale 2020

I tillegg til årets prisvinner gir Holmboekomitéen hederlig omtale til:

Ellen Egeland Flø, Mailand videregående skole

Ellen Egeland Flø er en meget engasjert, dyktig og utviklingsorientert matematikklærer. Hun er utdannet teoretisk fysiker fra NTNU og har jobbet som lærer i matematikk, naturfag og fysikk ved Mailand VGS i Lørenskog siden 2011. Ellen Egeland Flø har brukt skaperverksted og praktisk tilnærming til realfagene som metode for å øke elevenes interesse og engasjement. Kolleger gir henne og hennes måte å undervise på en stor del av æren for at søknaden til realfag ved skolen har økt med ca. 30 % de siste årene. Hun har jobbet mye med programmering i skolen, og har samarbeidet med flere aktører om opplegg til bruk på ulike trinn.

Ellen Egeland Flø er kjent for sin rause vilje til å dele opplegg og erfaringer med kolleger, og hun har bidratt som kurs- og workshopholder både på egen skole, i kommunen og på flere ulike nasjonale konferanser. Hun er flink til å formidle, og har øye for elever på ulike mestringsnivåer i matematikk. Hun har et ekstra engasjement for elever som ikke får nok utfordringer i skolen, og skal nå i gang med en doktorgrad som har fokus på denne elevgruppen.

Mailand videregående skole