Bernt Michael Holmboes minneprisAbelprisenHolmboeprisen

Hederlig omtale 2021

I tillegg til årets prisvinner gir Holmboekomitéen hederlig omtale til:

Marianne Cecilie Eskeland, Slemmestad barneskole

Marianne Cecilie Eskeland er en spesielt kunnskapsrik, engasjert og nytenkende matematikklærer. Hun legger stor vekt på undring, problemløsning og algebraisk tenkning helt fra første klasse, og får elever som tidligere ikke har likt matematikk til å glede seg til matematikktimene. Læringsgruppene blir gjerne organiserte slik at elever på ulikt mestringsnivå jobber sammen. I gruppene blir det brukt både konkreter og digitale hjelpemidler, når disse kan bidra til å visualisere problemstillingene og løsningene.

Eskeland er opptatt av prosessen, og løfter gjerne fram og deler elevenes ulike løsningsstrategier med resten av klassen. Hun er lærerspesialist, og blir omtalt som en viktig inspirator og ressursperson på egen skole. Der har hun ledet arbeidet med å utvikle en gjennomgående og forpliktende plan for matematikkundervisningen fra første til syvende trinn. Hun er oppdatert på forskning om læring, og har nylig levert en masteroppgave om algebra på barnetrinnet.

Eskeland er aktiv i matematikknettverket i Asker. Der har kompetansen og engasjementet hennes blitt lagt merke til og verdsatt. Hun ble invitert til å holde et verksted på sommerkonferansen til LAMIS, som skulle funnet sted i 2020.

Slemmestad barneskole

Lærerne i prosjektet Fleksibel opplæring ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring på OsloMet

Sid Omar Mohamud Ahmed, Eden Tewelde Teklemichael, Sanaa Ezzat, John Sium, Amer Zeiad Ayoub og Gada Omar Abdulkareem Al-Ani er matematikklærere i prosjektet Fleksibel opplæring ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. De får hederlig omtale for det viktige og gode arbeidet de gjør ved å gi tospråklig matematikkopplæring på 8. og 9. trinns nivå til 135 elever, fordelt på 30 skoler rundt om i landet. Opplæringsspråkene er arabisk, norsk, somali og tigrinja. De som får denne opplæringen er nylig kommet til landet, og er elever på ungdomsskoler, innføringsklasser i videregående skoler eller i voksenopplæringen.

Nettlærerne har også utviklet matematikkfilmer på arabisk, norsk, somali og tigrinja. Disse er tilgjengelige for alle på Skolekassa og Tema morsmål.

De seks lærerne har en variert bakgrunn, og er flinke til å fremme hverandres styrker og å utnytte ulikhetene. De motiverer elevene og ser hva hver enkelt trenger. De er dyktige til å forklare, slik at elevene lettere kan følge med i den ordinære matematikkopplæringen.

I en evaluering av prosjektet som er å finne på nettsidene til Utdanningsdirektoratet, står det mellom annet: «Elevene får spesielt stort utbytte av å lære faglige begreper. Dette gir både bedre norskferdigheter og bedre faglig forståelse i matematikk og naturfag.»

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

NAFO · Fleksibel opplæring

Skolekassa · Matematikk

Tema morsmål · Matematikkbegreper

Evaluering av piloten Fleksibel opplæring