Bernt Michael Holmboes minneprisAbelprisenHolmboeprisen

Hederlig omtale 2022

I tillegg til årets prisvinner gir Holmboekomitéen hederlig omtale til:

Matematikklærerne i 1P-Y for helse- og oppvekstfag og 2P-Y ved Holtet videregående skole i Oslo

Siv Vestneshagen Andresen, Anne Kristin Furu, Ottar Hals, Øzlem Hellmann, Darshan Kirupamurthy, Nisha Sankhayan og Thomas Skjærbekk er alle lærere i 1P-Y for helse- og oppvekstfag eller 2P-Y ved Holtet videregående skole.

Undervisningen planlegges for hver enkelt elev gjennom tilpassede oppgaver, én-til-én-oppfølging og gjennom språkjustering av alle oppgavene. Justeringen går ut på å tilpasse språket i ordinære matematikkoppgaver, slik at det blir lettere å forstå for elever med begrensede ferdigheter i norsk. For å få til dette, samarbeider matematikklærerne tett med norsklæreren i særskilt språkopplæring. Denne tverrfagligheten styrker elevenes kompetanse i begge fagene. Et godt begrepsapparat i norsk gjør det lettere å forstå og løse tekstbaserte matematikkoppgaver.

De syv matematikklærerne samarbeider også nært med programfaglærerne, og lytter til hvilken matematisk kompetanse elevene trenger der. Det styrker elevenes motivasjon når de opplever at matematikken er yrkesrettet, og dermed relevant for både programfagene og yrkeslivet.

Det blir samarbeidet svært godt i dette teamet. De prøver gjerne ut nye undervisningsmetoder og vurderingsformer, og vurderer og justerer sin egen praksis kontinuerlig, sammen med elevene. Lærerne arrangerer helgekurs med opplæring i grunnleggende matematikk de første helgene i august/september, og de gjennomfører ekstra kurs i helgene før eksamen.

Ut fra inntakspoeng og forkunnskaper i norsk, er det mange flere enn forventet som fullfører med bestått vitnemål ved Holtet videregående skole. De som her får hederlig omtale, har en stor del av æren for dette.

Flere av disse jobber ekstra på Sommerskolen i Oslo og på fylkeskommunale kurs for ny og utsatt eksamen. De bidrar dermed også til at elever i andre skoler blir i stand til å fullføre med bestått vitnemål.

Holtet videregående skole